Gå till innehållet

Fackförbundet JHL: Statsarbetsgivarens meddelande om avbrytande av löneförhandlingarna är ansvarslöst

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL anser att statsarbetsgivarens agerande är ansvarslöst då den överraskande på onsdagen den 11 januari meddelade att den avbryter de pågående avtalsförhandlingarna. Det här bidrar till att öka osäkerheten om löntagarnas situation i hela landet.

Statsarbetsgivarens meddelande på onsdagen om att den avbryter de pågående förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtal kom enligt JHL som en total överraskning. JHL anser att förfarandet är oansvarigt.

– Staten som arbetsgivare borde i det rådande ekonomiska och världspolitiska läget öka stabiliteten, inte skapa mer osäkerhet, säger JHL:s avtalsexpert Erika Mattsson.

Enligt Mattsson är upprätthållandet av arbetsfreden av avsevärd betydelse då det yttre säkerhetsläget skrämmer medborgarna.

– Staten borde agera som en ansvarsfull arbetsgivare. Nu gör den inte det, utan tvingar oss att säga upp det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet. Det innebär att ett avtalslöst läge inleds och att arbetsfreden äventyras, säger ansvariga avtalsexperten Harri Turunen.

JHL påminner om att statens personal varit ytterst flexibel under coronatiden och gjort stora uppoffringar både för arbetsgivaren och hela samhället.

– Det är oansvarigt att arbetsgivaren meddelar att den inte i det här läget är beredd att hitta en lösning. Uttryckligen nu när inflationen galopperar och ett krig som påverkar finländarnas liv och utkomst pågår i Ukraina, borde beredskapen att komma överens finnas, säger Turunen.

JHL är av den fasta åsikten att statens personal, såsom också övriga löntagare, nu både behöver och förtjänar kännbara lönehöjningar.

– Och det kommer de att få, understryker Erika Mattsson.

Mer information:

Avtalsexpert Erika Mattsson, 0400 461 411
Ansvarig avtalsexpert Harri Turunen, 050 461 9303