Gå till innehållet

SH-avtalets centrala justeringspott betalas som allmän höjning

JAU, FOSU och KT har nått samförstånd om hur den centrala justeringspott som träder i kraft i oktober ska fördelas inom SH-avtalet. Potten kommer att fördelas som en allmän höjning.

Huvudavtalsorganisationerna JAU (JHL och Jyty), FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har kommit överens om fördelningen av SH-avtalets centrala justeringspott. Den centrala potten betalas som allmän höjning.

Pottens storlek är 0,5 procent. De uppgiftsrelaterade lönerna samt individuella tilläggen höjs från och med 1 oktober 2022 med 0,5 procent.

Också avtalets minimilön och lönebilagornas grundlöner höjs med 0,5 procent.

Noggrannare information om fördelningen av potten i huvudavtalsorganisationernas och KT:s gemensamma cirkulär (på finska).

I det treåriga arbets- och tjänstekollektivavtal som slöts i juni kom parterna överens om lönehöjningar som träder i kraft från och med 1 juni. Den allmänna höjningen var 46 euro eller 2,0 procent. Dessutom avtalade parterna om ett femårigt löneprogram. Löneprogrammet är ett separat program. Höjningarna i programmet betalas utöver de årliga lönehöjningarna åren 2023−2027. Löneprogrammets höjningar uppgår totalt till fem procent.