Gå till innehållet

Fackförbundet JHL: Det är bra och välkommet att yrkesexamen i pedagogik och handledning reformeras

Grunderna för yrkesexamen i pedagogik och handledning reformeras för närvarande så att de bättre ska motsvara arbetslivets krav. Även examensbenämningen förkortas. JHL uppskattar reformen.

I de nya grunderna för yrkesexamen har kompetensområdet ledning av skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet delats upp i två separata kompetensområden, ledning av skolgång och studier och ledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet. I framtiden kan elevassistenter utöver sin obligatoriska utbildning i att handleda studier och svara på elevernas behov av stöd alltså välja att fördjupa sig mer i ledning av skolgång eller utöka sina kunskaper i att leda morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Planen är att den nuvarande finska examensbenämningen koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (’ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet’) ska ändras till bara koulunkäynninohjaaja (skolgångshandledare/elevassistent).

Fackförbundet JHL prisar reformen i sitt utlåtande till Utbildningsstyrelsen. Förbundet anser att den nya examensbenämningen är tydligare än den gamla. Elevassistenter handleder elevernas studier och inlärning i nuet, och därmed skiljer sig både benämningen och arbetsuppgifterna från till exempel studiehandledares framtidsorienterade uppdrag.

JHL anser också att det är bra att studerande som avlägger en yrkesexamen kan välja om deras intresse främst är att stödja inlärning eller om de även är intresserade av att utveckla och leda morgon- och eftermiddagsverksamhet. Båda kompetensområdena behövs.

JHL tycker att examensstrukturen nu har rätt proportioner. En annan bra sak är att yrkesstuderande kan välja sin examens tyngdpunkter enligt sitt eget yrkesintresse och vid behov även får kunskaper som förbereder dem för högskolestudier.

Du kan läsa JHL:s utlåtande om reformen i sin helhet här (på finska)

Utbildningsministeriets begäran om utlåtande om reformen av yrkesexamens grunder (på finska)