Gå till innehållet

Här är fackförbundet JHL:s nya styrelse

Tisdagen den 7 juni valde fackförbundet JHL:s representantskap förbundets nya styrelse för 2022−2027. Av de 25 styrelsemedlemmarna är 18 nyinvalda. Styrelsen leds av JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det konstituerande mötet för JHL:s representantskap fortsatte tisdagen den 7 juni med val av förbundets styrelse. Det finns 25 medlemmar i styrelsen. Förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine samt branschchef Håkan Ekström är styrelsemedlemmar. Utöver dem sitter i den nyinvalda styrelsen 16 representanter för kommunsektorn, sex representanter för privatsektorn och en representant för statssektorn. Av dem som blev valda är 18 nya ansikten, dvs. de sitter i JHL:s styrelse för första gången.

Medlemmarna i JHL:s styrelse för mandatperioden 2022−2027

Södra Finlands valdistrikt

Riikka Aalto (kommun), personlig suppleant Marko Heinonen (kommun)
Jyrki Fahlström (privat), personlig suppleant Janette Halén (privat)
Jonas Fyrqvist (kommun), personlig suppleant Miikka Viitala (kommun)
Niina Koskela (kommun), personlig suppleant Sami Mann (kommun)
Harri Lepolahti (staten), personlig suppleant Esa Arvo (staten)
Abdulkadir Mohamud (privat), personlig suppleant Jenni Sorvari (kommun)
Kristiina Myller (kommun), personlig suppleant Satu Lehtola (kommun)

Sydöstra Finlands valdistrikt

Jaana Kilpiä (privat), personlig suppleant Harri Iljin (privat)
Pirjo Mussalo (kommun), personlig suppleant Heikki Martikainen (kommun)

Östra Finlands valdistrikt

Tuula Ronkainen (privat), personlig suppleant Marjo Tanskanen (privat)
Toni Sorsa (privat), personlig suppleant Keijo Ryynänen (privat)

Egentliga Finlands valdistrikt

Heli Kaleva (kommun), personlig suppleant Leena Rautiola (kommun)
Janne Sjölund (kommun), personlig suppleant Kalervo Tuomi (kommun)

Satakunta valdistrikt

Satu Joensuu (kommun), personlig suppleant Mari Luotonen (kommun)
Marjo Justen (kommun, personlig suppleant Marja Korhonen (kommun) från Östra Finlands valdistrikt

Inre Finlands valdistrikt

Teija Kaipio (kommun), personlig suppleant Kirsi-Leena Nurmikolu (kommun)
Kati Kytömaa (kommun), personlig suppleant Timo Villberg (kommun)
Tuula Pohjola (kommun), personlig suppleant Jussi Maasola (kommun)

Österbottens valdistrikt

Jari Kivimäki (kommun), personlig suppleant Seija Vainio (kommun)
Kari Viinikka (privat), personlig suppleant Jani Jumppanen (kommun)

Uleåborgsregionens valdistrikt

Markus Lepinoja (kommun), personlig suppleant Arja Karhu (kommun) från Lapplands valdistrikt
Maarit Nyman (kommun), personlig suppleant Sarianne Kokkonen (kommun)

Lapplands valdistrikt

Tarja Aavio-Järvelä (kommun), personlig suppleant Kari Räisänen (kommun).

Följ med representantskapets konstituerande möte i förbundets kanaler: jhl.fiFacebook och Twitter.