Gå till innehållet

Röstningen i JHL-valet slutade idag – valdeltagandet över 30 procent

Röstningstiden i fackförbundet JHL:s representantskapsval gick ut idag klockan 12. Sammanlagt 30,9 procent av medlemskapet lät sin röst höras och deltog i utnämnandet av förbundets högsta beslutande organ.

Röstningstiden i fackförbundet JHL:s representantskapsval gick ut idag klockan 12. JHL:s medlemskap röstade betydligt mer aktivt än senast, och röstprocenten steg från 27,6 procent i föregående val till 30,9 procent.

– Det är fint att valdeltagandet har stigit bland medlemskapet. Tillsammans är vi starkast, gläder sig förbundets ledartrio.

Läs mer om valet

Sammanlagt kandiderade 869 JHL-medlemmar från två valförbund (JHLsossarna jämte obundna samt Vänstern jämte obundna) i representantskapsvalet. Även sex kandidater som inte hörde till ett valförbund deltog.

Nationellt fick JHLsossarna jämte obundna 70,6 procent av rösterna och Vänstern jämte obundna 28,8 av rösterna.

Representantskapets sammansättning publiceras torsdagen den 3 mars

JHL-valet genomfördes som en kombination av elektronisk röstning och poströstning. Sammanlagt 49,5 procent av väljarna poströstade.

De slutgiltiga valresultaten och det nya representantskapets sammansättning publiceras torsdagen den 3 mars klockan 12 efter centralvalnämndens sammanträde.

Fackförbundet JHL:s ledning skickar ett varmt tack till alla väljare, kandidater och dem som möjliggjorde ett lyckat val.

Det nya representantskapet sammanträder den 6–8 juni 2022 till ett konstituerande möte, där förbundets ordförande och två branschchefer samt förbundets styrelse väljs.

Läs mer om representantskapets uppgifter.