Gå till innehållet

JHL har sagt upp kommunsektorns avtal – förhandlingarna om nya anställningsvillkor har inletts 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL sade upp alla kommunsektorns avtal på tisdagen den 11 januari. De avtal som sades upp är AKTA, avtalet för teknisk personal, kollektivavtalet för timavlönade samt SH-avtalet. Vid samma tillställning inledde kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp förhandlingarna om nya anställningsvillkor. 

På tisdagen den 11 januari inledde kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp förhandlingarna om branschens tjänste- och arbetskollektivavtal. Tillsammans med Jyty utgör fackförbundet JHL Offentliga sektorns union JAU. Jyty och JHL sade upp AKTA, kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) samt SH-avtalet. Dessutom sade JHL upp det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA).

– Vi har sagt upp de nuvarande avtalen, och målet är att nå en överenskommelse om de nya anställningsvillkoren senast i slutet av februari. Vid de förhandlingar som nu har inletts fastställer huvudförhandlingsgruppen ramarna för löneförhöjningarna inom kommunsektorn och de kommande välfärdsområdena samt för övriga anställningsvillkor. Förhandlingarna har utsatts för tryck från många håll. Att nå en överenskommelse kommer att vara en utmaning, beskrev fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine situationen.

Vid det första mötet inlämnade JHL inte ännu sina avtalsspecifika förhandlingsmål. I sina allmänna mål har förbundet meddelat att det eftersträvar kännbara löneförhöjningar, ett hållbart löneprogram och utvecklingen av anställningsvillkoren, bland annat angående arbetstider.

– Utan vidare påverkar den nuvarande inflationsutvecklingen löneförhöjningskraven, men det är väldigt svårt att bedöma den. Ett argument för ordentliga löneförhöjningar är dessutom den pondus med vilken kommunarbetsgivarna vill förbättra den egna lönekonkurrensförmågan för att trygga tillgången på anställda, konstaterar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Utöver ordentliga löneförhöjningar kommer utvecklingen av allmänna anställningsvillkor att vara på agendan för Niemi-Laine och Karrasch vid förhandlingarna.

– Vid 2010-talets förhandlingar har man gjort så kallade penninglösningar. Utvecklingen av övriga anställningsvillkor har i praktiken stagnerat. Nu är det dags att också börja utveckla andra anställningsvillkor, till exempel hur de anställda bättre kan anpassa sina arbetstider med det övriga livet.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046