Gå till innehållet

Samarbetsförhandlingar kan inte föras på förhand, för säkerhets skull

Samarbetsförfarande som gäller permitteringar, uppsägningar eller överföring till arbete på deltid kan inte föras på förhand för säkerhets skull till exempel för hela året. Då förhandlingarna inleds ska det alltid finnas en aktuell ekonomisk orsak eller produktionsorsak för de planerade åtgärderna.

Samarbetsförfarandet baserar sig på att personalen får korrekt och tillräcklig information om arbetsgivarens tillstånd och planer i rätt tid. Det ska inte vara fråga om antaganden eller prognoser.

JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch påminner kommunerna om att inleda samarbetsförhandlingar i rätt tid. Om kommunen ämnar permittera, säga upp eller överföra personal till anställning på deltid, ska den inleda förhandlingar i tid och på basis av verkliga orsaker. Förhandlingar kan inte föras på förhand, för säkerhets skull.

− Samarbetsförhandlingar kan inte föras på förhand, så att man till exempel på förhand förhandlar om permitteringar för hela året på villkor att coronasituationen förvärras. Man kan inte heller ta värkmedicin för att på det sättet förhindra eventuell huvudvärk i framtiden, säger Karrasch.

Förfaringssättet för samarbetsförfarande har inte förändrats. Förhandlingarnas huvudsakliga innehåll ska fortsättningsvis tillkännages fem dagar innan förhandlingarna inleds. Också de ekonomiska orsakerna och produktionsorsakerna som ligger till grund för minskningen av personalen samt de planerade åtgärderna ska framgå i förhandlingsförslaget.

− Vid ”förhandlingar för säkerhets skull” finns inga korrekta grunder och det är också omöjligt att bedöma inverkningarna av de planerade åtgärderna eller alternativen, betonar Hanna Haukkasalo, JHL:s avtalsexpert inom den kommunala sektorn.

JHL ger sina kommunala förtroendemän rådet att kontrollera att det finns grunder för eventuella kommande samarbetsförhandlingar och att de baserar sig på den aktuella situationen.

Anvisningarna finns här: bilaga.