Österbotten

Österbottens regionkontor betjänar medlemmar och föreningar i Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Österbottens regionkontor

Vasaesplanaden 17, 7 våningen
65100 Vasa
tfn 010 7703 640

Kom med vår facebook-grupp!

JHL Österbottens kontaktuppgifter

Julen, årsskiftet och trettondagen påverkar fackförbundet JHL:s förbundskontor, regionkontor och öppettiderna för den telefonservice som förbundskontoret och regionkontoren erbjuder. JHL:s arbetslöshetskassas systemförändring påverkar kassans tjänster som helhet.

Regionkontoret är stängt under tiden 23–30.12.2022 och 6.1.2023.

Kontoret har öppet måndag och torsdag kl. 9.00–15.00
E-postadresser i form: fornamn@efternamn@jhl.fi
Kontorets e-postlåda pohjanmaa@jhl.fi

Anställningsrådgivnings jourtelefon 010 7703 311, måndag–tisdag och torsdag– fredag kl. 9.00–15.00.

Regionkontoret ger inte råd om arbetslöshetsförmåner, Det är JHL:s arbetslöshetskassa som ger dig råd om hur du ansöker om arbetslöshetsförmåner och andra frågor som gäller arbetslöshetsförmåner.

Telefontjänst mån-tors 9.00–12.00
tfn 010 190 300
e-post: tkassa@jhlkassa.fi

Postadress:
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 Helsingfors