Verksamhetens mål och JHL:s strategi

Fackförbundet JHL:s grunduppgift är koncis men krävande Tillsammans förbättrar vi våra medlemmars ställning i arbetslivet och i samhället.

JHL:s strategi 2022–2027

Vår verksamhet som fackförbund styrs av de här tre värderingarna: Medlemmen är viktigast, vi främjar rättvisa och är pålitliga och ansvarstagande.

Fackförbundet JHL:s grunduppgift är koncis och krävande: tillsammans förbättrar vi våra medlemmars ställning i arbetslivet och i samhället.

Vi driver våra medlemmar intressen med aktiv intressebevakning och är vaksamma vid förhandlingsbordet. Vi ser också till att det på arbetsplatserna finns förmåga och kunskap inom intressebevakning.

JHL hjälper som fackförbund sina medlemsföreningar att fungera ännu bättre. Vi utbildar kunniga aktiva, som är en oersättlig del av intressebevakningen.

Målet är medlemmens bästa

JHL:s strategi innehåller fem mål.

  • Våra medlemmars utkomst, anställningsvillkor och ställning på arbetsmarknaden förbättras.
  • Arbetsplatserna på våra avtalsområden är organiserade, föreningarna fungerar bra och har kunniga aktiva.
  • Våra medlemsförmåner och medlemstjänster är konkurrenskraftiga.
  • JHL-gemenskapen, delaktigheten och den kollektiva styrkan ökar.
  • Vårt samhälleliga inflytande ökar.