Beslutsorgan och organisation

Den beslutsfattande makten tillhör medlemmarna i JHL. Representantskapet väljs bland medlemmarna och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapets beslut genomförs av JHL:s styrelse.

Representantskapet väljs bland medlemmarna och är JHL:s högsta beslutsfattande organ

Representantskapet utövar JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet beslutar bland annat om medlemsavgiftens storlek samt godkänner fackförbundets budget och verksamhetsplan. Som ledamot i representantskapet är du med och bestämmer om i vilken riktning JHL ska gå.

Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val. Representantskapets mandatperiod är fem år. Samorganisationerna har sina egna representanter.

JHL:s styrelse

I JHL:s styrelse sitter 25 medlemmar. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, 4 representanter för privatsektorn och en representant för statssektorn.

Föreningarna är basen

Fackförbundet JHL består av föreningarna, representantskapet, styrelsen samt förbunds- och regionkontoren. De organisationsanslutna medlemsförbunden är JHL:s förhandlingspartner. JHL:s arbetslöshetskassa och JHL-institutet utgör viktiga delar av JHL:s service.

JHL:s organisation

Förbundskontoret finns i Helsingfors, de tio regionkontorens verksamhetsställen på tolv orter i Finland.

Föreningarna är JHL:s ryggrad. Varje medlem i JHL hör till en JHL-förening.

De organisationsanslutna medlemsförbunden har sammanslagit sin intressebevakning med JHL:s intressebevakning, bland annat förhandlingsverksamheten förs via JHL. De organisationsansluta medlemsförbunden är Fängelsetjänstemännens förbund, Tullförbundet, Gränssäkerhetsunionen och Underofficersförbundet.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena erbjuder JHL-medlemmarna arbetslöshetsskydd. A-kassan har en egen styrelse och ett eget representantskap.

JHL-institutet finns i Helsingfors på Sörnäs strandväg, på samma adress som förbundskontoret. Institutet erbjuder medlemmarna utbildning för att de ska kunna bevaka medlemmarnas intressen och agera aktivt på arbetsplatserna. Institutet utbildar de aktiva i samverkan och arbetarskydd.

Förbundsledningen

JHL_johto_Asara-Laaksonen_Niemi-Laine_Ekstrom
JHL:s ledning: branschchef Teija Asara-Laaksonen, ordförande Päivi Niemi-Laine och branschchef Håkan Ekström

Till förbundets ledning hör ordförande Päivi Niemi-Laine samt branschcheferna Seija Asara-Laaksonen och Håkan Ekström.

JHL:s styrelse

JHL:s styrelse sammanträder ca en gång per månad och består av 25 medlemmar (förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine, första branschchefen Håkan Ekström och 23 medlemmar).

JHLn hallituksen jasen Pirjo Mussalo
Pirjo Mussalo, Sydöstra Finland
kommun
JHLn halllituksen jasen Harri Lepolahti
Harri Lepolahti, Huvudstadsregionen, kommun

Jaana Syrjänen, Södra Finland, kommun (fr.o.m. 26.8.2020)
 

Mia Kankare, Huvudstadsregionen, stat (fr.o.m. 13.11.2019)


Satu Lehtola, Södra Finland, kommun (fr.o.m. 26.5.2021)

Eija Skyttä Södra Finland, privat

Riitta Romu, Södra Finland, kommun
JHLn hallituksen jäsen Timo Hannula
Timo Hannula, Birkaland, kommun

Pirjo Ilomäki, Birkaland, kommun

Tarja Huhtamella, Lappland, kommun (fr.o.m. 26.8.2020)
JHLn hallituksen jasen Kati Hänninen

Kati Hänninen, Mellersta Finland, kommun


Kimmo Ahonen, Mellersta Finland, kommun (fr.o.m. 27.10.2021)

Matti Pesonen, Östra Finland, kommun (till 30.11.2021)

JHLn hallituksen jasen Tuula Ronkainen
Tuula Ronkainen, Östra Finland, privat
JHLn hallituksen jasen Raili Nieminen
Raili Nieminen, Uleåborg, kommun

Päivi Alho, Uleåborg, kommun (från 13.11.2019)
JHLn hallituksen jasen Aira Helala
Aira Helala, Österbotten, kommun

Eija Rannanpää, Österbotten, kommun (fr.o.m. 1.1.2021)
JHLn hallituksen jasen Janne Sjolund
Janne Sjölund, Egentliga Finland, kommun

Satu Parttimaa, Salo, kommun
Kristiina_Salo_hallitus_JHL
Kristiina Salo, Huvudstadsregionen, kommun
Starck_Erja_Satakunta_JHL_hallitus
Erja Starck, Satakunta, kommun
JHLn hallituksen jasen Teppo Järnstedt
Teppo Järnstedt
Toni Sorsa, Östra Finland, privat sektorn (fr.o.m. 1.12.2021)

JHL:s förbundsstyrelse – kontaktuppgifter (på finska)

Representantskapet

JHL:s representantskap sammanträder två gånger per år. Representantskapets mandatperiod är fem år. JHL:s senaste representantskapsval ordnades våren 2017.

JHL:s styrelse valdes vid representantskapets konstituerande möte 6.7.2017. Majoriteten av styrelsen var ledamöter i representantskapet. Enligt förbundets stadgar är styrelseledamöter inte längre ledamöter i representantskapet. I stället för dem inkallas de personer från samma avtalssektor, samma valdistrikt och samma valförbund som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

Representantskapets presidium

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten. Valdistrikten är indelade enligt JHL:s regionkontor.

Representantskapets presidium

Eija Paananen, Huvudstadsregionen


Tuomas Seppänen, Sydöstra Finland
JHL:n edustjaiston vaprapuheenjohtaja Marjo Justen, Satakunta
Marjo Justen , Satakunta

 

Representantskapet (på finska)

Valresultat 2017 (pdf, 1 MB)

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten. Valdistrikten är indelade enligt JHL:s regionkontor.

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12 mandat
 2. Huvudstadsregionens valdistrikt, 24 mandat
 3. Södra Finlands valdistrikt, 13 mandat
 4. Birkalands valdistrikt, 12 mandat
 5. Lapplands valdistrikt, 6 mandat
 6. Mellersta Finlands valdistrikt, 6 mandat
 7. Östra Finlands valdistrikt,10 mandat
 8. Uleåborgs valdistrikt, 11 mandat
 9. Österbottens valdistrikt, 9 mandat
 10. Satakunta valdistrikt, 7 mandat
 11. Egentliga Finlands valdistrikt, 10 mandat