Beslutsorgan och organisation

Den högsta beslutande makten i förbundet tillhör representantskapet för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL rf, som består av medlemmar. Förbundets styrelse genomför beslut i enlighet med de riktlinjer som representantskapet ställer upp.

JHL:s organisation består av medlemsföreningar, representantskapet, förbundsstyrelsen och förbundskontoret samt regionkontoren. JHL:s medlemsförbund är förhandlingspartner, arbetslöshetskassan och JHL-institutet viktiga delar av själva förbundsstrukturen.

JHL:s organisation

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Dess 120 ledamöter väljs genom direkta val.  De organisationsanslutna medlemsförbunden har egna representanter i representantskapets möten.

I JHL:s styrelse sitter 25 medlemmar. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, 4 representanter för privatsektorn och en representant för statssektorn.

Förbundskontoret ligger i Helsingfors och de 10 regionkontoren har 12 verksamhetsställen runtom i Finland.

Föreningarna är JHL:s ryggrad. Varje medlemi JHL hör till en av JHL:s 500 medlemsföreningar.

De organisationsanslutna medlemsförbunden har fusionerat sin intressebevakning med JHL:s intressebevakning. De nuvarande medlemsförbunden är fackförbund inom statssektorn, och således förs förhandlingarna via JHL.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena betjänar JHL:s medlemmar i frågor som gäller arbetslöshetsskyddet. A-kassan har en egen styrelse och ett eget representantskap.

JHL äger JHL-institutet , en läroanstalt som har sina lokaler i anslutning till förbundskontoret på Sörnäs strandväg i Helsingfors. Förbundet ordnar kurser för JHL:are och medlemsförbundens medlemmar för att utbilda dem till aktiva initiativtagare i sina respektive arbetskollektiv och experter inom intressebevakning, samarbete och arbetarskydd.

Förbundsledningen

JHL_johto_Asara-Laaksonen_Niemi-Laine_Ekstrom
JHL:s ledning: branschchef Teija Asara-Laaksonen, ordförande Päivi Niemi-Laine och branschchef Håkan Ekström

Till förbundets ledning hör ordförande Päivi Niemi-Laine samt branschcheferna Seija Asara-Laaksonen och Håkan Ekström.

JHL:s styrelse

JHL:s styrelse sammanträder ca en gång per månad och består av 25 medlemmar (förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine, första branschchefen Håkan Ekström och 23 medlemmar).

JHLn hallituksen jasen Pirjo Mussalo
Pirjo Mussalo, Sydöstra Finland
kommun
JHLn hallituksen jasen Teppo Järnstedt
Teppo Järnstedt, Sydöstra Finland, privat
JHLn halllituksen jasen Harri Lepolahti
Harri Lepolahti, Huvudstadsregionen, kommun
Jaana Syrjänen, Södra Finland, kommun (från 26.8.2020)

Mia Kankare, Huvudstadsregionen, stat (från 13.11.2019)
JHLn hallituksen jasen Ritva Hagström
Ritva Hagström, Södra Finland, kommun

Eija Skyttä Södra Finland, privat

Riitta Romu, Södra Finland, kommun
JHLn hallituksen jäsen Timo Hannula
Timo Hannula, Birkaland, kommun
 
Pirjo Ilomäki, Birkaland, kommun
Tarja Huhtamella, Lappland, kommun (från 26.8.20209   JHLn hallituksen jasen Kati Hänninen
Kati Hänninen, Mellersta Finland, kommun

Sami Haapakoski, Östra Finland, kommun
JHLn hallituksen jasen Matti Pesonen
Matti Pesonen, Östra Finland, kommun
JHLn hallituksen jasen Tuula Ronkainen
Tuula Ronkainen, Östra Finland, privat
JHLn hallituksen jasen Raili Nieminen
Raili Nieminen, Uleåborg, kommun

Päivi Alho, Uleåborg, kommun (från 13.11.2019)
 JHLn hallituksen jasen Aira Helala
Aira Helala, Österbotten, kommun
JHLn hallituksen jasen Vesa Isomöttönen
Vesa Isomöttönen, Österbotten, kommun
JHLn hallituksen jasen Janne Sjolund
Janne Sjölund, Egentliga Finland, kommun
JHLn hallituksen jasen Mikaela Luoma
Mikaela Luoma, Egentliga Finland, kommun
 Kristiina_Salo_hallitus_JHL
Kristiina Salo, Huvudstadsregionen, kommun
Starck_Erja_Satakunta_JHL_hallitus
Erja Starck, Satakunta, kommun

JHL:s förbundsstyrelse – kontaktuppgifter (på finska)

Representantskapet

JHL:s representantskapet sammanträder två gånger per år. Representantskapets mandatperiod är fem år. Det senaste representantskapsvalet förrättades 13–29.3.2017.

I representantskapets konstituerande möte 6.7.2017 valdes JHL:s nya styrelse. Majoriteten av styrelsen är ledamöter i representantskapet. När en ledamot väljs till förbundsstyrelsemedlem, ska hen ta avsked från medlemskapet i representantskapet och i stället för dem inkallas personer från samma avtalssektor, samma valdistrikt och samma valförbund som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

Representantskapets presidium

JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä
Representantskapets ordförande Sirkka-Liisa Kähärä, huvudstadsregionen
Edustajiston varapuheenjohtaja Kari Paldanius, Kaakkois-Suomi
Kari Paldanius, Sydöstra Finland

 

JHL:n edustjaiston vaprapuheenjohtaja Marjo Justen, Satakunta
Marjo Justen , Satakunta

 

Representantskapet (på finska)

Valresultat 2017 (pdf, 1 MB)

Representantskapet består av olika valdistrikt. Valdistrikten är indelade enligt JHL:s regionkontor.

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt –12 mandat
 2. Huvudstadsregionens valdistrikt – 24 mandat
 3. Södra Finlands valdistrikt – 13 mandat
 4. Birkalands valdistrikt – 12 mandat
 5. Lapplands valdistrikt – 6 mandat
 6. Mellersta Finlands valdistrikt –6 mandat
 7. Östra Finlands valdistrikt –10 mandat
 8. Uleåborg valdistrikt – 11 mandat
 9. Österbottens valdistrikt – 9 mandat
 10. Satakunta valdistrikt – 7 mandat
 11. Egentliga Finlands valdistrikt –10 mandat