Rättshjälp

JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet. Rättshjälp är dock alltid sista alternativet. Innan man ansöker om rättshjälp ska man först försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

Om medlemmens egna försök att lösa tvisten på arbetsplatsen inte ger resultat, kan hen söka hjälp hos förtroendemannen, huvudförtroendemannen och sin egen förening. Förtroendepersonerna förhandlar på medlemmens vägnar och får vid behov från förbundskontoret och förbundets juridiska avdelning.  I vissa fall är det dock omöjligt att lösa problemet genom förhandlingar på arbetsplatsen. I sådana fall kan JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet.

Innan du ansöker om rättshjälp

  • Allra först ska medlemmen försöka lösa tvisten på arbetsplatsen med sin chef eller arbetsgivarens representant.
  • Om detta inte ger resultat, kan medlemmen be att förtroendemannen eller huvudförtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.
  • Om arbetsgivaren inte går med på att sköta ärendet enligt lagar och avtal, tar förtroendemannen kontakt med JHL:s regionkontor för att diskutera hur ärendet ska tas vidare.
  • Förberedelserna för ansökning av rättshjälp kan inledas om arbetsgivaren, trots ovan nämnda utredningsförsök och förhandlingar inte går med på att rätta till missförhållandet fastän det står klart att arbetsgivarens handlingar strider mot lagar och avtal.

Rättshjälp kan således ansökas först efter att ärendet som tvisten gäller har behandlats på arbetsplatsen men utan resultat.

Vi avråder från att söka rättshjälp på egen hand, ta alltid kontakt med förtroendemannen eller föreningen.