Förtroendemannen hjälper

JHL:s förtroendeman eller huvudförtroendeman är den som hjälper på arbetsplatsen när du har frågor eller stöter på problem i arbetslivet.

Den första intressebevakningsinstansen i arbetslivet är JHL:s förtroendeman eller huvudförtroendeman och deras suppleanter på arbetsplatsen. JHL har totalt ca 4 700 förtroendemän i olika delar av Finland.

Förtroendemannen hjälper om du stöter på problem i ditt anställningsförhållande. Förtroendemannen övervakar efterlevnaden av tjänste- och arbetsvillkor på arbetsplatsen, tolkar innehållet i avtalen och representerar arbetstagarna i förhandlingar med arbetsgivaren. Förtroendemannen ser till att alla följer arbetslivets spelregler på arbetsplatsen.

Vem är min förtroendeman?

Om du inte vet vem din förtroendeman är, kan du kontakta din förening eller JHL:s närmaste regionkontor.