JHL förhandlar om dina arbetsvillkor

Förbundet förhandlar fram arbets- och tjänstevillkor i vilka man bestämmer om lönen för och arbetstiderna i ett visst arbete samt om arbetstagarens rätt till semester och sjukledighet.

De arbets- och tjänstekollektivavtal som förbundet förhandlar fram är en medlemsförmån och förbundets huvudsakliga verksamhet. I avtalen kommer man överens om lönen för och arbetstiderna i ett visst arbete samt om arbetstagarens rätt till semester och sjukledighet. I avtalsförhandlingarna mellan förbundet och arbetsgivarna bestäms också om personalens anställningstrygghet.

JHL är en avtalspart i arbets- och tjänstekollektivavtal för den offentliga sektorn och de privata välfärdsområdena. Till den offentliga sektorn hör kommunala, statliga och ämbetsverkens samt församlingarnas kollektivavtal.  Inom den privata sektorn förhandlar JHL om avtalen för social- och hälsovården samt för undervisnings-, rådgivnings-, trafik- och energibranscherna.

JHL:s arbets- och kollektivavtal