JHL:s resenärsförsäkring

JHL:s resenärsförsäkring omfattar medlemmar i JHL och barn under 15 år som reser med medlemmen. Ta med ditt JHL-medlemskort på resan eftersom kortet fungerar som ditt försäkringskort. Resgods ska försäkras separat. Du ansöker om ersättning via webben. Från Turva kan du får ett försäkringsintyg för visum.

Resenärsförsäkringen omfattar dig som JHL-medlem och barn under 15 som reser med dig.  Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, barn till den försäkrades make/maka samt barn som permanent bor i samma hushåll som den försäkrade.

Var gäller försäkringen?

Resenärsförsäkringen gäller på fritidsresor från Finland till utlandet och på fritidsresor i Finland som sträcker sig minst 50 kilometer från din bostad, din arbetsplats, din studieplats eller din fritidsbostad.

Försäkringen gäller högst 45 dygn i följd från resan inledande.

Var gäller försäkringen inte?

Försäkringen gäller inte på resor mellan ditt hem, din arbetsplats eller din studieplats.

Försäkringen gäller inte inom tävlingssport eller vid träning för tävlingssport och inte inom sportgrenar eller hobbyer som särskilt har avgränsats från försäkringen i dess villkor.

Notera att JHL:s resenärsförsäkring inte innefattar någon resgodsförsäkring, så ditt bagage måste du försäkra separat.

Vad ersätter resenärsförsäkringen?

Resenärsförsäkringen som JHL har tecknat i försäkringsbolaget Turva för sina medlemmar ersätter

  • kostnader för vård av akut sjukdom som brutit ut under resan eller
  • kostnader utan övre gräns för vård vid olycksfall som inträffat under resan
  • kostnader för annullerad eller avbruten resa eller missad avresa.

Försäkringsvillkoren i sin helhet finns på Turvas webbplats.

Gör så här om du behöver vård

Om du blir insjuknar eller hamnar i en olycka i utlandet

  • visa upp ditt medlemskort, som också är ditt reseförsäkringskort
  • om du är tvungen att själv betala vårdens kostnader, ska du spara alla kvitton.

Om det uppstår problem med vårdanstalten, ska du kontakta SOS vars kontaktuppgifter finns på kortets baksida. SOS är en internationell nödtjänst som ägs av nordiska försäkringsbolag.

SOS har öppet dygnet runt och de känner också till JHL:s medlemsförsäkring. SOS betjänar på alla nordiska språk, inklusive finska och svenska. SOS telefonnummer är +358 1019 5111.

Försäkringsintyg för ansökan om visum

Du kan beställa ett försäkringsintyg för en visumansökan genom att ringa till Turvas telefontjänst på numret 010 195 110, genom att besöka Turvas kontor eller per e-post asiakaspalvelu@turva.fi.

Kom ihåg att nämna följande uppgifter: den försäkrade personens namn, adress och födelsedatum, ditt fackförbund samt för vilken tidsperiod och vilket landet visumet gäller.

Resenärförsäkringens avtalsnummer är 553-0430443-1.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt

Klikkaamalla kuvaa pääset Turvan verkkopalveluun.

Bekanta dig med tjänsten för ansökan om ersättning på Turvas webbplats.