JHL:s fritidsolycksfallsförsäkring

JHL har tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring för sina medlemmar i försäkringsbolaget Turva som gäller överallt i världen. I försäkringen ingår ersättning för bestående skada som olyckan förorsakat men inte ersättning för vårdkostnader.

Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar i JHL. Försäkringen gäller på fritiden överallt i världen.

Försäkringen gäller inte inom tävlingssport eller vid träning för tävlingssport och inte inom sportgrenar eller hobbyer som särskilt har avgränsats från försäkringen i dess villkor.

Bekanta dig med försäkringsvillkoren och produktbeskrivningen på Turvas webbplats.