JHL:s fritidsolycksfallsförsäkring

JHL har tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring för sina medlemmar i försäkringsbolaget Turva som gäller överallt i världen. I försäkringen ingår ersättning för bestående skada som olyckan förorsakat men inte ersättning för vårdkostnader.

Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar i JHL. Försäkringen gäller på fritiden överallt i världen.

I försäkringen ingår ersättning för bestående skada som olyckan förorsakat men inte ersättning för vårdkostnader.

Försäkringen gäller inte inom tävlingssport eller vid träning för tävlingssport och inte inom sportgrenar eller hobbyer som särskilt har avgränsats från försäkringen i dess villkor.

Bekanta dig med försäkringsvillkoren och produktbeskrivningen på Turvas webbplats.