Försäkringsförmåner

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Försäkringen erbjuder ett mångsidigt skydd på resor och fritiden. Även försäkringsbolaget If erbjuder ett antal försäkringar för JHL-medlemmar.

Turvas medlemsförsäkring för JHL-medlemmar

Den kollektiva medlemsförsäkringen som JHL erbjuder omfattar reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för bestående men.

Försäkringen omfattar också en JHL-medlems under 15-åriga medresande egna barn, egna barnbarn och makans barn. Försäkrade är även under 15-åriga medresande barn som bor i samma hushåll som medlemmen.

I resenärförsäkringen ingår även skydd vid krissituationer. Om resmålet utsätts för terrorattack eller naturkatastrof och den försäkrade vill återvända hem tidigare, ersätter Turva kostnaderna för returresan.

Turva ersätter likväl inte i en sådan situation i försäkringsvillkoren angivna andra kostnader för avbrytande av resa, såsom på förhand betalade tjänster eller ersättning för förlorade resdagar.

I medlemsförsäkringen ingår också

  • yrkesmässig ansvarsförsäkring
  • lösöresförsäkring för familjedagvårdare
  • yrkesbaserad ansvarsförsäkring för studerande
  • dagpenningsersättning vid pensions- eller karensfall
  • organisationsförsäkring

Läs mer om försäkringarna på Turvas webbplats!

Du kan fylla i skadeanmälan för reseskador på Turvas webbplats särskilt för medlemmar i JHL. Logga in i tjänsten med nätbankskoder och ditt medlemsnummer. Du behöver också ditt medlemsnummer då du loggar in.

Turvas webbplats för JHL-medlemmar

Om du insjuknar utomlands och behöver sjukvård, ska du kontakta SOS International, en larmcentral som ägs av nordiska försäkringsbolag. SOS International erbjuder rådgivning också i andra situationer, där får du till exempel information om den närmaste tillförlitliga läkarstationen. Kontaktuppgifterna till larmcentralen finns på ditt medlemskort.

Centralen har öppet dygnet runt, de betjänar på alla nordiska språk och de känner till JHL:s medlemsförsäkring.

Turva med på resan

Turvas mobilapplikation TaskuTurva kan laddas i iOS- och Android-telefoner. Webbsidan är finskspråkig men informationen i TaskuTurva finns också på svenska. JHL:s medlemmar kan via appen så både sina egna personliga försäkringar och försäkringarna som JHL har tecknat för sina medlemmar.

Resenärsförsäkringskortet tryggar din resa och du har det med dig hela tiden i din smarttelefon. Också JHL:s medlemskort fungerar som resenärsförsäkringskort.

Läs mer om TaskuTurva här

Läs mer om JHL:s försäkringar och andra medlemsförmåner i Turva på Turvas sidor för JHL-medlemmar

Turvas telefonservice för JHL:are

Turvas telefonservice för JHL-medlemmar 010 195 109 betjänar mån – fre kl. 8.00 – 18.00.

Turvas servicetelefon i ersättningsärenden finns på 010 195 108, dit man kan ringa måndag–fredag klockan 9.00 – 16.00.

Priset för ett samtal till servicenumret är lokalsamtalsavgift i hela landet.

Turvas organisationsförsäkring för JHL-medlemmar

Som medlem i JHL är din försäkring i Turva i kraft också när du utför organisationsuppgifter eller deltar i organisationsrelaterade händelser. Fackförsäkringen gäller överallt i världen och täcker bland annat kostnaderna för en sjukdom eller olyckshändelse som inträffar under en organisationsrelaterad resa.

Närmare detaljer finns på Turvas sida för medlemsförsäkringar.

Försäkringsbolaget If

Försäkringsbolaget If erbjuder försäkringsförmåner till JHL:s medlemmar. Bekanta dig med dem på If:s webbsida för fackförbund.

Livförsäkringen tryggar ekonomin för din familj, om det värsta skulle hända dig. Om det finns barn eller bostadslån i din familj, är det särskilt viktigt att teckna en livförsäkring. Räkna ut pris med räknaren nedan eller på adressen henkivakuutuskuntoon.fi (på finska).

Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget Kaleva.