Försäkringsförmåner

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Försäkringen erbjuder ett mångsidigt skydd på resor och fritiden. Även försäkringsbolaget If erbjuder försäkringsförmåner för JHL-medlemmar.

Turvas medlemsförsäkring för JHL-medlemmar

Den kollektiva medlemsförsäkringen som JHL erbjuder omfattar resenärsförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring för bestående men.

Resenärsförsäkringen

Resenärsförsäkringen omfattar de av förbundets medlemmar som är under 70 år. Om du fyller 70 under resan, måste du ha en resenärsförsäkring som du själv har tecknat (sidan är på finska) för de av årets resdagar då du är 70 år eller äldre.

Försäkringen omfattar också en JHL-medlems under 15-åriga medresande egna barn, egna barnbarn och makans barn. Försäkrade är även under 15-åriga medresande barn som bor i samma hushåll som medlemmen.

Resenärsförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdomar som börjar under resan eller olycksfall under resan. Dessutom ersätter försäkringen kostnader som förorsakas av att resan annulleras eller avbryts och kostnader som förorsakas av att man försenar sig från resan.

Resenärsförsäkringen ersätter inte skador som resgodset råkar ut för, så resgodset ska försäkras separat. Det lönar sig att kolla den egna hemförsäkringen eftersom resgodset kanske är försäkrat där.

Fritidsolycksfallsförsäkring för bestående men

Försäkringen omfattar förbundets alla medlemmar fram till den dagen då medlemmen fyller 70 år. Försäkringen gäller överallt i världen. Försäkringen gäller ändå inte inom tävlingssport eller vid träning för tävlingssport och inte inom sportgrenar eller hobbyer som särskilt nämns i försäkringsvillkoren.

I försäkringen ingår ersättning för bestående skada som olyckan förorsakat men inte ersättning för vårdkostnader som beror på olyckan.

I medlemsförsäkringen ingår också

  • yrkesmässig ansvarsförsäkring
  • lösöresförsäkring för familjedagvårdare
  • yrkesbaserad ansvarsförsäkring för studerande

Läs mer om försäkringarna på Turvas webbplats!

Som JHL-medlem har du också rätt till andra Turvaförmåner.

Våga leva här och nu – trygga framtiden för dina närmaste med en ny och förmånlig livförsäkring

Med en livförsäkring hjälper du din närmaste att klara sig ekonomiskt, om du plötsligt en dag inte längre är här. Din make behöver till exempel inte ensam stå för hela bolånet och alla andra utgifter, och hans eller hennes liv och vardag kan fortsätta enligt samma mönster som tidigare.

Livförsäkringen Turvassa är en ny livförsäkring som är förmånlig särskilt för JHL-medlemmar:

  • endast 6,77 €/mån. (Prisexempel år 2021: 30-årig medlem i JHL, ersättningsbelopp 100 000 €).

Livförsäkringen Turvassa beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Trygga framtiden för dina närmaste på adressen turva.fi/henkivakuutus.

Turva med på resan

Turvas mobilapplikation TaskuTurva kan laddas i iOS- och Android-telefoner. Webbsidan och applikation är finskspråkig. JHL:s medlemmar kan via appen så både sina egna personliga försäkringar och försäkringarna som JHL har tecknat för sina medlemmar.

Resenärsförsäkringskortet tryggar din resa och du har det med dig hela tiden i din smarttelefon. Också JHL:s medlemskort fungerar som resenärsförsäkringskort.

TaskuTurva fungerar i Android-versioner från 6.0 och uppåt samt i iPhone-versioner från 10.0 och uppåt.

Läs mer om JHL:s försäkringar och andra medlemsförmåner i Turva på Turvas sidor för JHL-medlemmar

Turvas telefonservice för JHL:are

Turvas riksomfattande telefonservice för JHL-medlemmar 010 195 109 betjänar vardagar kl. 8.00–18.00. Se också turva.fi/yhteystiedot.

Turvas servicetelefon i ersättningsärenden finns på 010 195 108, dit man kan ringa måndag–fredag klockan 9.00 – 16.00.

Priset för ett samtal till servicenumret är lokalsamtalsavgift i hela landet.

Förmån för arbetslösa eller permitterade kunder

Ifall du drabbas av arbetslöshet eller permittering, flexar Turva med försäkringsavgifterna. Turva beviljar på begäran arbetslösa och permitterade sex veckors räntefri extra betalningstid för försäkringsavgifter. För att få förlängd betalningstid ska den arbetslösa eller permitterade som är kund hos Turva ta kontakt med Turvas kundbetjäning då räkningen kommit . Kundbetjäningen gär noggrannare råd.

Kontaktuppgifterna finns här: turva.fi/yhteystiedot

Turvas organisationsförsäkring för JHL:are

Som medlem i JHL är din försäkring i Turva i kraft också när du utför organisationsuppgifter eller deltar i organisationsrelaterade händelser. Fackförsäkringen gäller överallt i världen och täcker bland annat kostnaderna för en sjukdom eller olyckshändelse som inträffar under en organisationsrelaterad resa.

Närmare detaljer finns på Turvas sida för medlemsförsäkringar.

Försäkringsbolaget If

Försäkringsbolaget If erbjuder försäkringsförmåner för JHL-medlemmar. Läs mer på Ifs webbplats.

Kalevas livförsäkring

Livförsäkringen skyddar dina närstående från ekonomiska bekymmer, om det värsta skulle hända dig. Livförsäkringen ersätter dödsfall till följd av både sjukdom och olyckshändelse. Som medlem i JHL kan du skaffa livförsäkring åt dig själv eller din livskamrat som en individuell försäkring eller åt er båda tillsammans som ett ännu förmånligare parskydd för två personer. I parskyddet räcker det med att den ena av de försäkrade är medlem i JHL.

Exempel: försäkrade är en 30-årig medlem i JHL och hans eller hennes jämnåriga partner, 100 000 € livförsäkring som parskydd för två personer, sammanlagt 9,80 €/månad.

Lär dig skillnaden mellan olycksfallsförsäkring och livförsäkring (på finska)

Du får livförsäkringen till bestående förmånligt medlemspris 61 % förmånligare jämfört med ordinarie priser. De JHL-medlemmar som redan utnyttjat förmånen sparar i genomsnitt cirka 390 euro om året.
Dra nytta av medlemsförmånen och utöka familjens försäkringsskydd!

Läs mer om varför du behöver livförsäkring (på finska)

Räkna behändigt ut priset på din livförsäkring med räknaren nedan eller på adressen kalevavakuutus.fi. Med räknaren kan du enkelt jämföra prisskillnaden mellan individuella skydd och parskydd.

Testa om du behöver livförsäkring (på finska)

Försäkringen beviljas av vår samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och för kundservicen och skadehanteringen ansvarar If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.

Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget Kaleva.