JHL:s medlemsförmåner

JHL erbjuder mångsidiga medlemsförmåner! Genom att höra till fackförbundet får du tillgång till aktuell intressebevakning, rättvisa anställningsvillkor enligt de kollektivavtal som JHL förhandlar fram, en förtroendeman som driver dina intressen på din arbetsplats och rättshjälp vid problem med anställningen. Dessutom är du också trygg om du drabbas av arbetslöshet.

JHL erbjuder mångsidiga medlemsförmåner. Du har nytta av dem också på fritiden.

Stöd, trygghet, information och förmåner på fritiden. JHL erbjuder sina medlemmar strålande förmåner.

Som medlem i JHL får du ett starkt fackförbunds mångsidiga medlemsförmåner: arbetslöshetsskydd, rättshjälp, stöd och hjälp i arbetslivets svängar och under studierna – samt på fritiden!

En medlemsavgift ger dig tillgång till alla tjänster och förmåner som fackförbundet, a-kassan, regionkontoret och föreningen har att erbjuda.

Bli medlem i JHL!

Som medlem i fackförbundet får du stöd och trygghet

JHL förhandlar om nästan hundra kollektivavtal för anställda inom bland annat kommunsektorn, statssektorn och de privata välfärdsbranscherna.

Som medlem i fackförbundet får du alltid hjälp av förtroendemannen på din arbetsplats. JHL utbildar förtroendemännen och ordnar också andra kurser för att utveckla kunnandet och yrkesskickligheten. Kurserna är nästan alltid helt gratis för medlemmarna.

Regionkontoren och föreningarna hjälper och betjänar sina medlemmar i olika situationer i arbetslivet och ordnar kurser och annan verksamhet.

Läs mer om det stöd som JHL erbjuder i arbetslivet:

Fackförbundets tjänster

Som medlem i JHL har du ett starkt försäkringsskydd. Medlemsförsäkringen omfattar reseförsäkring för resor på fritiden och olycksfallsförsäkring för bestående men. Ditt medlemskort är också ditt försäkringskort.

Som medlem får du tidningen Motiivi per post 8 gånger om året. Dessutom stöder JHL sina medlemmars välmående och rekreation med mångsidiga medlemsförmåner.

Läs mer om medlemsförmånerna på fritiden:

Medlemsförmåner på fritiden

Under avdelningen Håll medlemskapet i skick hittar du information om bland annat hur du ska göra om du drabbas av förändringar i livet som påverkar ditt medlemskap. Där finns information om bland annat medlemskortet.

Håll medlemskapet i skick