Gå till innehållet

JHL: Framtidens skötare är gjorda av arbetshälsa, gott ledarskap och sporrande lön

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine påminner om att det råder brist på vårdare i Finland. I ett års tid har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med offentliga och privata arbetsgivare samt löntagarorganisationer bearbetat åtgärder för att råda bot på bristen. Olika sakkunnigorganisationer, såsom till exempel experter på digitala lösningar inom vård och omsorg, har deltagit i arbetet.

Ordförande Päivi Niemi-Laine konstaterar att det finns en lösning på vårdarbristen. Hon talade vid Finlandsarenan i Björneborg i somras.

– Nu är det dags att skrida till verket på arbetsplatserna. Vid vissa sjukhus har man redan börjat satsa på vårdarnas ork. Skötarna måste få utföra arbete enligt sin egen utbildning. Därför har man gått igenom skötarnas uppgifter vid sjukhusen och hittat en lösning till exempel beträffande patienttransporter. En ny yrkesgrupp för patienttransporter har uppkommit och skötarna kan därmed koncentrera sig på egentliga vård- och omsorgsuppgifter.

Antalet utbildningsplatser för sjukskötare och närvårdare måste höjas, då det råder brist på vårdare.

– I Åbo fanns det 765 sökande till sjukvårdarutbildningen men endast 61 studerande antogs. Vi måste fråga oss om vi verkligen har brist på vårdare eller om vi är oförmögna att lösa problemet med de rätta verktygen.

Enligt Niemi-Laine finns det många digitala lösningar som stöd för skötarnas arbete.

– Problemet är ändå fortsättningsvis att det inte finns starka helheter för utnyttjande av digitala redskap i skötarnas utbildning. Dessutom saknas det tillräcklig och fortlöpande introduktion i användningen av digitala verktyg på arbetsplatserna.

– Skötarna har de bästa möjligheterna att koncentrera sig på sitt eget arbete då det vid sidan av dem finns olika proffs i understödande funktioner, såsom exempelvis instrumentvårdarna, lokalvårdarna och vårdbiträdena. Skötarnas uppgifter kan inte lagligen skötas av andra än behöriga skötare. Därför förringas ingens arbete. Vårdbiträdenas understödande uppgifter finns redan vid sjukhusen och socialservicen för äldre. Skötarnas ork i arbetet har förbättrats och branschens attraktivitet höjts.

Niemi-Laine konstaterar att man måste satsa på ordnande av arbetstiden och utnyttjande av hela lediga dagar i ledningen av vårdarbetet.

– Överhuvudtaget har ledarskapet stor betydelse för skötarnas arbete eftersom arbetet är belastande och då stöder gott ledarskap med förebyggande skräddarsydda modeller skötarnas ork.

Lönen måste sättas i skick inom social- och hälsovårdsbranschens alla personalgrupper.

– Det kommunala kollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal och privata sektorns kollektivavtal är goda lösningar. Under hösten börjar man förbereda ett nytt lönesystem för social- och hälsovården inom SH-avtalet. Alla vårdare får löneförhöjningar som motsvarar SH-avtalet.

– Nu är det dags att sluta skrika och ta tag i de befintliga lösningarna på vårdarbristen. Skötarna har ett viktigt jobb och det är ansvarsfullt att alla organisationer jobbar på att återställa respekten för skötarnas arbete, säger Päivi Niemi-Laine.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772