Gå till innehållet

Arbetsminister Haatainen sköt fram strejken i huvudstadsregionen med två veckor – JHL är fortsättningsvis berett på att försvara sina mål med olika påtryckningar

Arbetsminister Haatainen har på begäran av riksförlikningsmannen beslutat att skjuta fram FOSU:s och JAU:s (JHL och Jyty) strejk i huvudstadsregionen med två veckor. Den nya tidpunkten för strejken i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla är 3–9 maj, ifall ingen lösning i den kommunala kollektivavtalstvisten nås innan dess.

Den kommunala strejken i huvudstadsregionen skjuts fram med två veckor. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala begärde att arbets- och näringsministeriet (ANM) skjuter fram strejken på grund av dess enorma inverkningar på samhället. Om ingen lösning i den kommunala avtalstvisten uppnås innan dess, verkställs den strejk som FOSU och JAU (fackförbunden JHL och Jyty) har utlyst i hela sin omfattning den 3–9 maj. Cirka 31 000 kommunala löntagare omfattas av den här eventuella strejken.

Huvudstadsregionens strejkvarsel gäller alla kommunala avtal: allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH), kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), arbetskollektivavtalet för timanställda (TIM-AKA), kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Dessutom gäller strejkvarslet för JHL:s och Jytys del dem som arbetar i kommunalt ägda bolag och omfattas av AVAINTA-avtalet eller SEURETES-avtalet.

En lösning har sökts i den kommunala kollektivavtalstvisten sedan början av året, först vid det gemensamma förhandlingsbordet och därefter under ledning av riksförlikningsmannen. Löntagarorganisationerna förkastade riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förlikningsförslag i slutet av mars. I slutet av senaste vecka tillsatte arbets- och näringsministeriet en förlikningsnämnd för att hitta en lösning i det låsta läget.

– Framflyttningen av strejken innebär att riksförlikningsmannen anser att det arbete som JHL:s medlemmar utför har en mycket stor betydelse för samhället. Våra medlemmar håller Finland på fötter och utan deras arbetsinsats stannar hela samhället, analyserar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine läget.

– Läget är oerhört utmanande och det ser inte ut att finnas något enkelt sätt att uppnå ett avtal. JHL vill uppnå ett löneprogram för hela kommunala sektorn och lönehöjningar i euro. Vi är beredda på att söka en lösning men nöjer oss inte i det här skedet med de lösningar som erbjudits. Vi försvarar våra mål också med konfliktåtgärder, då ingen lösning ser ut att uppnås på annat sätt.

JHL har redan tidigare satt fart på de kommunala kollektivavtalsförhandlingarna med tvådagarsstrejker i Rovaniemi och Jyväskylä 23–24 mars, i Tammerfors och Kuopio 29–30 mars och i Uleåborg och Åbo 6–7 april.

Förhandlingarna har getts tyngd också med övertids- och skiftbytesförbud. Vid ingången av nästa vecka, den 18 april, träder dessutom övertids- och skiftbytesförbud för hela kommunsektorn i kraft. Förbuden varar tillsvidare. JHL, Jyty och FOSU har redan tidigare organiserat tre veckolånga övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn 7–13.3, 21–27.3. och 4–10.4.

All information om JHL:s påtryckningsåtgärder finns här.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772