Gå till innehållet

Skillnaderna i synsätt skärps i kommun- och välfärdsområdenas förhandlingar

Kommun- och välfärdsområdenas huvudförhandlingsgrupp tog igår på onsdag tjuren vid hornen och koncentrerade sig på behandlingen av två utmanande frågor: pengar och löneprogrammet i anslutning till det samt reformen av huvudavtalet.

Tiden börjar rinna ut i förhandlingarna. Branschens avtal löper ut om elva dagar.

– Synpunkterna på hur mycket pengar som ska sättas på löner de kommande åren och hur de ska fördelas samt om hur huvudavtalet ska förnyas går strikt isär. För närvarande har vi inte hittat något sätt att sammanföra våra synpunkter, beskriver fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine situationen.

Enligt JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch väckte ett eventuellt löneprogram livlig diskussion. Det finns starka viljor om vilka som skulle beröras av programmet och på vilket sätt.

– JHL driver på ett omfattande löneprogram som genomförs både i kommunerna och på välfärdsområdena. Vår ståndpunkt är att allt arbete är värdefullt, oberoende inom vilket kommunalt avtal det utförs. Kommunbranschen behöver ett så omfattande löneprogram som möjligt för att säkra arbetsgivarens konkurrenskraftiga löner, attraktivitet och tillgången till arbetskraft. Löneprogrammet ska beröra alla verksamhetsområden, betonar Karrasch.

Parterna har inte heller ännu hittat någon gemensam syn beträffande huvudavtalet. Avtalet som slöts i maj 2020 har både försvarare och motståndare. Enligt avtalet kvarstår huvudavtalet, i vilket branschens avtal och avtalens inbördes förhållanden fastställs.

JHL:s ståndpunkt är klar. Vi vill trygga anställningsvillkoren under den stora strukturförändring som omformar kommunfältet.

– JHL:s starka åsikt är att kommun- och välfärdsområdena ska ha ett gemensamt huvudavtal och en huvudförhandlingsgrupp. Med ett huvudavtal kan vi på bästa sätt trygga och utveckla också välfärdsområdenas allmänna anställningsvillkor, betonar Karrasch kraftigt.

Även om sportlovsveckan infaller nästa vecka i södra Finland, håller huvudförhandlingsgruppen ingen semester. Gruppen förhandlar nästa gång onsdagen den 23 februari. Då är det fem dagar kvar tills avtalsperioden och arbetsfreden löper ut.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget.