Gå till innehållet

Många arbetstagare inom kosthålls- och rengöringsbranschen saknar motionsförmåner – även svår brist på andra typer av hälsouppmuntran

Upp till var femte av respondenterna i JHL:s arbetshälsoenkät för kosthålls- och rengöringsbranschen meddelar att deras arbetsplats inte främjar eller stöder motion som en metod att förbättra arbetshälsan. Samtidigt är behovet av bättre fysisk och psykisk hälsa oerhört i dessa belastande tider.

Pandemibelastningen under de två senaste åren har inte ökat arbetsbördan endast inom social- och hälsovården. Också kosthålls- och rengöringsbranschens arbetstagare har haft det tungt. Det är viktigt att sörja för deras ork och välfärd. Bland annat därför ordnade JHL en arbetshälsoenkät för dessa yrkesgrupper.

– Kosthålls- och rengöringsbranschens arbetstagare har haft en nyckelposition under pandemin, men deras insats har fått alldeles för lite uppmärksamhet i offentligheten.  Branschen måste lyftas fram och arbetet få den uppskattning det förtjänar, konstaterar Virpi Matikainen, sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet på JHL.

Utan proffsen inom kosthåll och rengöring skulle den fortgående coronasituationen ha blivit ohanterlig för såväl sjukhus, hälsovård, skolor, dagvård och tvätterier som för vård- och rehabiliteringstjänster.

Över 5 500 personer besvarade JHL:s arbetshälsoenkät för kosthålls- och rengöringsbranschens arbetstagare i årsskiftet.

– Det stora antalet respondenter visar att hälsa eller bristande hälsa är ämnen som bör tas upp med jämna mellanrum. Och det är bara de som arbetar inom branschen som kan ge oss det rätta perspektivet, beskriver Matikainen enkätresultaten.

Uppmuntran från arbetsgivaren önskas  

På flera arbetsplatser har man börjat stöda arbetshälsan med olika metoder och förmåner som uppmuntrar till motion.  I enkätresultaten är motionssedlar och kort, rabatter till idrottsplatser samt bland annat gruppmotion och pausgymnastik de mest omnämnda sätten att locka arbetstagare att röra på sig.

Utgående från enkäten berättar dock närmare var femte respondent (19 %) att arbetsgivaren inte stöder arbetstagarnas motionsrelaterade målsättningar alls. I svaren syns ett tydligt behov av motivation och en önskan om konkreta förmåner.

Flera kommentarer närmade sig hälsotemat ur arbetsbelastningens, brådskans och plånbokens perspektiv:

 • Mer lön, så att jag skulle kunna skaffa motionsredskap. Det skulle vara trevligt att åtminstone kunna köpa ett par perfekta arbetsskor med sin lön, fastän man på sätt och vis köper dem för arbetsgivaren, önskar en respondent.

Liknande åsikter uttrycker denna kommentar:

 • Det skulle vara bra om arbetsgivaren stödde hälsan mer, eller åtminstone betalade högre lön. Så skulle man ha råd att gå på massage ibland.

En respondent för fram en viktig poäng:

 • Kosthålls- och rengörningsbranschens image borde förbättras, så att flera skulle bli intresserade av området och vi skulle få fler arbetstagare. Det påverkar arbetshälsan: brådskan, stressen och belastningen minskar.

Svaren på de öppna frågorna innehöll flera hälsningar till arbetsgivarna:

 • Det är så bråttom på jobbet att man inte längre orkar ha några hobbyer.
 • Skulle hälsoenkäter hjälpa arbetsgivarna att vakna och se hur arbetstagarna mår?
 • Det är oerhört viktigt att satsa på arbetstagarnas hälsa och ork. Jag hoppas att detta aldrig skulle glömmas bort.
 • En frisk arbetstagare gläder, piggar upp och producerar.

Helst nära och i grupp 

Rejält över hälften av respondenterna, 58 %, skulle helst delta i ett arbetshälsoevenemang som ordnades av den egna föreningen. Hurdana skulle de kunna vara? De öppna svaren tyder på att aktiviteter helst skulle ske i en trevlig grupp.

 • Jag skulle vilja se någon trevlig verksamhet inom föreningen, till exempel bowling på kvällarna eller simhallsbesök!
 • Gemensamma motionsevenemang, till exempel att åka pulka, vandra och sedan ta en kopp kaffe!
 • Motion i grupp skulle vara bäst, ensam kommer man sig inte alltid för.
 • Det skulle vara kul med organiserade aktiviteter (vandring med snöskor, frisbeegolf, SUP)
 • Det kunde finnas mer regionsspecifik verksamhet för att främja hälsan.

Drar nytta av vardagen 

Merparten av tiden som respondenterna spenderar på sin hälsa spenderar de i form av traditionell vardagsmotion.  Att cykla eller promenera till och från jobbet nämndes som exempel.

Utöver vardagsmotion nämnde flera respondenter annan motion, handarbete, övriga hobbyer, frivilligverksamhet och avslappning som bra för hälsan.

Vad önskas av JHL? 

Tydliga förväntningar ställs också på fackförbundet. Det konstaterades bland annat att det nu om någonsin är viktigt att ta hand om medlemmarna.

Rabatter till olika idrotts- och kulturevenemang önskades av många, och även de arbetslösa måste beaktas.

I de öppna svaren föreslogs både separata kurser och inkluderande av motions- och hälsovägledning i JHL:s utbildningar:

 • Motions- och arbetshälsokurser för städbranschen.
 • Någon typ av avslappningskurs där man lär sig lyssna på sig själv skulle komma väl till pass.

Många saknade också vägledning för att förbättra sin psykiska hälsa och utveckla sig själv, till exempel yoga eller meditation.

 • Utbildningar som hjälper en orka på jobbet. Bl.a. kost och motion. Även uppmuntran till distansutbildning.
 • Några webbinarier om ekonomi skulle inte skada. Att lära sig använda pengar på ett bra sätt. I dagens läge skapar ekonomin mycket psykisk ohälsa.
 • Motions- och kostevenemang på distans.

Flera respondenter önskade att träning skulle ordnas på distans via webben, så att man kunde ta tag i det på egna villkor, mitt i vardagen.

Vi skrider till verket

Nu finns möjligheten. JHL erbjuder sina medlemmar avgiftsfria distansträningsprogram på finska.

Med hjälp av programmen kan man förbättra sina matvanor, gå ned i vikt, få mer energi eller styrketräna.

Du kan delta i egen takt hemifrån, och behöver inget annat än en dator eller en smarttelefon.

Du kan delta i ett helt år, och kan fritt välja ett eller flera utbildningar. Du anmäler dig till programmen via webbplatsen för JHL-medlemmar. För tjänsten står Syke Tribe.

Bekanta dig med utbudet och kom med!