Gå till innehållet

JHL: Hemvårdsreformen kräver hundratals nya arbetstagare

Regeringen förslår att hemvården ska vara tillgänglig dygnet runt. Fackförbundet JHL anser att förslaget är bra men påpekar att reformen kräver hundratals nya arbetstagare.

Landets regering föreslår att hemvården för äldre reformeras att bli tillgänglig dygnet runt och uppdatering av boendeserviceformer. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL välkomnar reformen som förbättrar de äldres säkerhet och höjer servicenivån. Det finns många äldre inom hemvården som är i dåligt skick och som inte längre borde bo ensamma hemma.

Reformen kräver ändå hundratals nya arbetstagare. Regeringen har bedömt att reformen ökar behovet av ny personal med nästan 700 årsverken. Fackförbundet JHL anser ändå att det här inte är tillräckligt eftersom den belastning som föranleds av nattskift inte i tillräcklig utsträckning beaktats. Hemvården är numera mycket tungt arbete och omvandling av den till att vara tillgänglig dygnet runt gör inte situationen lättare.

– Hemvårdens personalantal ska skrivas in i lagen. Regeringen ska styra anslag till rekrytering av personal, utbildning och arbetshälsa. Vi behöver mångprofessionella team, dvs. fler sjukskötare, närvårdare och vårdbiträden samt tillräckliga stödtjänster till stöd för de här personalgrupperna, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Tillgången till personal är i fara och hemvården konkurrerar om arbetskraft med andra branscher och serviceboende. Minister Kiuru har själv konstaterat att vi förlorar alltför många arbetstagare inom hemvården till följd av arbetets belastning.

– Hemvården har alltför länge genomförs med alldeles för små personalresurser och i praktiken utan tillsyn. Personalen är utmattad till följd av arbetsbördan och resursbristen. Det är svårt att hitta personal till lediga jobb, beskriver Niemi-Laine situationen.

Antalet nybörjarplatser inom social- och hälsovårdens utbildningsprogram ska höjas och fler program för examensinriktad fortbildning utformas. På det sättet kan vi utbilda tillräckligt med personal för att genomföra trygg hemvård av hög kvalitet så att både personalen och kunderna trivs.

Tack vare lagreformen utgår hemtjänsten från serviceutbudet för de äldre. Förslaget tar inte klart ställning till hur de tjänster som hemtjänsten erbjuder i framtiden ska genomföras. JHL anser att det är särskilt viktigt att denna fråga beaktas och att den service som erbjuds de äldre inte till denna del får minska utan hellre öka.  Dessutom ska man beakta att boendetjänsterna av hög kvalitet i verkligheten ska finnas tillgängliga för alla också beträffande kostnaderna.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772