Gå till innehållet

Bara en månad kvar till kommunalvalet: En enda fullmäktig kan avgöra tjänsternas öde

Vid kommunalvalet i juni har du chansen att påverka hur skolorna, biblioteken och idrottsplatserna sköts i din kommun i framtiden. Förhandsröstningen inleds den 26 maj och valdagen infaller den 13 juni. Kom ihåg att rösta, endast rösterna räknas.

Beslutsfattarna i kommunen avgör hur din gata underhålls, hur mycket pengar det lokala biblioteket eller teatern får och hur barnens dagvård och skolgång ordnas.

Du för din del bestämmer vem som ska få all denna makt. I kommunalvalet väljs ledamöter till kommunalfullmäktige, som utövar den högsta beslutandemakten i kommunerna.

JHL:s kommunrenovering erbjuder 15 verktyg med vilka kommunerna i Finland kan sättas i ännu bättre skick. Rösta därför i kommunalvalet på en kandidat som förbinder sig till JHL:s Kommunrenovering.

Du kan rösta redan i maj

Valdagen är söndagen den 13 juni 2021. Förhandsröstningen ordnas 26.5– 8.6.2021 i hemlandet och 2–5.6.2021 i utlandet.

Mer information om kommunalvalet finns här.

Var finns information om kandidaterna?

Många medier erbjuder valkompasser, med vars hjälp du kan hitta en lämplig kandidat. Ota pois ota pois

Yles valkompass finns här.

FFC:s valgalleri hjälper dig att hitta en kandidat som vill jobba för de värderingar som är viktiga för löntagarna.

Justitieministeriet publicerar den 14 maj information om kandidaterna i kommunalvalet.

En enda fullmäktig kan rädda tjänsterna

Kommunernas fullmäktige beslutar också  om vem som producerar stadens tjänster. Vi har sett planer på utläggning på många håll i Finland. I Raumo stoppade fullmäktige en stor utläggning (artikeln på finska) som hotade stadens kosthålls- och rengöringstjänster.  I Lahtis räddade kommunfullmäktige kosthållstjänsterna (artikeln på finska) från utläggning och stoppade konkurrensutsättningen. I Uleåborg gick det sämre. Där beslutade kommunfullmäktige med ordförandes röst att lägga ut stora delar av serviceproduktionen (artikeln på finska).  En enda fullmäktig hade kunnat ändra på resultatet.

Tjänsterna lockar nya kommuninvånare

Kommunernas tjänster är viktiga för finländarna. JHL publicerade i april 2021 en opinionsbarometer över offentliga tjänster enligt vilken en stor majoritet av finländarna (82 %) vill bo i en kommun som erbjuder goda offentliga tjänster.

– Många överväger var de ska bo, då distansarbetet blir vanligare. Fungerande tjänster lockar nya invånare till kommunerna. I kommunalvalet i juni framkommer hur väl de kommande beslutsfattarna förstår detta, betonar fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.