Oikeutta Ouluun!

Oulun kaupunki suunnittelee laajamittaisia palvelujensa ulkoistamisia. JHL:n mielestä niiden ainoana tarkoituksena on etsiä kyseenalaisia säästöjä henkilöstön palkkauksesta ja muista työehdoista. Liitto ei hyväksy kaupungin toimia. Ateria- ja puhtauspalvelut olivat vuorokauden lakossa 24.9.

Kiitos sinulle JHL:n jäsen, kun osallistuit Oulun kaupungin Tilapalveluiden ateria- ja puhtauspalvelujen  lakkoon 24.9.2020. Ammattiyhdistysliikkeen voima on vahvassa yhteisessä rintamassa. Lakko oli keino vaikuttaa Oulun kaupungin ulkoistamissuunnitelmiin. Työehtoshoppailu on saatava kuriin. Työntekijä häviää siinä kaupankäynnissä, niin palkassa kuin muissa työsuhteen ehdoissa.

Työnantaja yritti murtaa lakkoa käyttämällä poikkeuksellisia vastatoimia. Jäsenistön uhkailua ja painostusta emme salli. Lakko-oikeus on perustuslain takaama oikeus ja sitä suojaavat myös monet kansainväliset sopimukset.

Tarvittaessa olemme valmiit jatkotoimiin työehtojen puolustamiseksi.

Lakkoon osallistunut JHL:n jäsen, hae lakkoavustusta 31.10.2020 mennessä.

Lakko 24.9.2020

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL joutui aloittamaan Oulussa työtaistelun, koska kaupungin suunnittelemien ulkoistamisten ainoa tarkoitus on etsiä säästöjä jo ennestään matalapalkkaisten työntekijöiden toimeentulosta ja työehdoista. Suunniteltu liikkeenluovutus vaarantaa myös työpaikat.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa työskentelevät JHL:n jäsenet olivat lakossa torstaina 24. syyskuuta kello 5.00–24.00. Lakossa oli mukana noin 300 jäsentä.

Lakko oli rajattu niin, että se ei vaarantanut kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lakko ei koskenut viranhaltijoiden töitä.

– Pidämme tilannetta törkeänä, joten meidän on pakko puolustaa työntekijöiden oikeuksia lakolla. On ikävää, että työtaistelu haittaa oululaisten arkea, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Lakko vaikutti torstaina päiväkotien, koulujen ja lukioiden, hyvinvointikeskusten- ja hoivakotien ruokahuoltoon ja puhtaanapitoon. Ruokaa ei tilattu eikä jaettu. Tiloja ei myöskään siivottu. Lakko vaikutti myös kirjastojen, nuorisotilojen, monitoimitalojen ja uimahallien puhtaanapitoon. Uimahallien kohdalla lakko saattoi vaikuttaa myös aukioloihin.

Katso tästä lakkokohteet

Katso tästä lakko-ohjeet

Työnantajan vastatoimet työtaistelussa

Työnantajapuoli on saamiemme tietojen mukaan ryhtynyt vastatoimiin lakon murtamiseksi. Vastatoimet alkoivat työtaisteluvaroituksen jälkeen.

Työtaistelu on AINA liiton ja työnantajan välinen asia. JHL vastaa jäsenkuntansa puolesta syntyneestä tilanteesta suhteessa työnantajaan.

Mistä luotettavaa tietoa

Vastatoimiin kuuluu muun muassa se, että työntekijöille jaetaan valheellista tai harhaanjohtavaa informaatiota työtaistelusta. Tällä kertaa työtaistelun on kerrottu olevan laiton.

Lakon laillisuudesta tai laittomuudesta ei päätä työnantaja.

JHL on julistanut lakon ja näin ollen vastaa sen seurauksista. Riittää kun liiton jäsenistö toteaa työtaistelun olevan liiton päätös. Jäseninä he ovat velvollisia noudattamaan tehtyjä päätöksiä.

Ainoa luotettava informaation lähde työtaisteluolosuhteissa ovat liitto ja lakko­organisaatio.

Miksi lakko

Oulu on ilmoittanut ulkostamissuunnitelmista, jotka koskevat kaupungin ateria- ja puhtauspalveluja sekä ICT-palveluja. Liikkeenluovutuksilla kaupunki suunnittelee siirtävänsä noin 400 henkilöä pois palkkalistoiltaan.

Kaupungille sääs­tö­koh­tei­ta lis­tan­nees­sa konsulttiselvityksessä on nos­tet­tu esiin jo mai­nit­tu­jen li­säk­si myös Ou­lun Inf­ra -lii­ke­lai­tos.

Työpaikkojen säilymiselle yksityisen palveluksessa ei ole mitään takeita. Epävarmuuden lisäksi siirtyvien henkilöiden työehdot tulevat heikentymään.

Liity ammattiliittoon, joka ajaa etujasi!

Kaupunginjohtajan tapaaminen ma 21.9.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki tapasivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan maanantaina 21.9. Keskustelussa puheenjohtajat vaativat Oulua luopumaan ulkoistamissuunnitelmistaan.

Motiivi-lehden artikkelit

24.9.2020: Oulu pudotti ulkoistamispommin: Luottamusmiehelle heräsi huoli ”meidän tyttöjen” tulevaisuudesta

24.9.2020: Oikeutta Ouluun -työtaistelu käynnissä: Lakkovahdit asemissa – tilanne on vakava mutta yhteishenki vahva

JHL pitää Oulun kaupungin toimintaa törkeänä työehtosopimusshoppailuna.

Olemme erittäin huolestuneita henkilöstön ja Oulun kaupungin välisen yhteistoiminnan toimivuudesta. Miten voidaan aidosti neuvotella, jos ulkoistamispäätökset annetaan valmiiksi tehtyinä ja vaihtoehdoista ei edes keskustella, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Johtajien tolkku katosi kesän aikana

Vielä tämän vuoden huhtikuussa Oulun kapunki tarkasteli taloudellisia sopeuttamistoimia  jonkinlaisella maltilla.   Kaupunginhallituksessa puhuttiin 6.4.2020 sopeutustoimina muun muassa ruuanvalmistuksen keskittämisestä tuotantokeittiöön, henkilöstön eläköitymisestä ja muusta poistumasta, uudelleensijoittamisesta ja -kouluttamisesta uusiin tehtäviin.

Ruuanvalmistus keskitettiin 1.6.2020 alkaen Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle, ja henkilöstö siirtyi sinne liikkeenluovutuksen periaatteella, kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaisin entisin työsuhteen ehdoin.

Nyt henkilöstöä riepotellaan jälleen. Kaupungin johtajat ovat kääntäneet kelkkansa kokonaan: henkilöstömenot ovat niin kovat, että ainoa tapa säästää on ulkoistaa palveluja, ja työntää  noin 400 henkilöä huonompaan työehtosopimukseen.

Oulu – yhden näkökulman orja?

Oulun kaupunki on talouden sopeuttamistoimissa ryhtynyt orjallisesti seuraamaan yhden konsulttiyrityksen tekemiä toimenpide-ehdotuksia. Arviointiraportti kaupungin taloudesta valmistui syksyllä 2019.  JHL:n mielestä sopeuttamistoimien kohdalla pitäisi arvioinnissa kuulla useampia tahoja.

Kenen tarpeisiin Oulu on ulkoistamisiaan suunnittelemassa?

Asian valmistelu on ollut salamyhkäistä ja aikataulu nopea. Oulun kaupunginhallitus käsittelee asiaa mahdollisesti vielä syyskuun aikana.

JHL vastustaa ulkoistuksia koska

Palvelujen tuottaminen maksaa yrityksille siinä missä kunnillekin. Halvemmat ateria- ja puhtauspalvelut tarkoittavat palkkatasosta ja muista työsuhteen eduista tinkimistä.

Kunta-alan työehtosopimuksen mukaan ruokapalvelutyöntekijän ja siivoojan peruspalkka on hieman yli 1 800 euroa.

Oulun kaupunki aikoo mitä törkeimmin harjoittaa sopimusshoppailua, heikentää työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa.

Ulkoistaminen uhkaa aina avointa päätöksentekoa

Kaupunginvaltuutetut päättävät kaupungin itse tuottamista palveluista. Valtuutetut saavat pestinsä kaupungin asukkailta kuntavaaleissa. Kaupunkilaiset voivat seurata päätöksentekoa jo valmisteluvaiheessa.

Valtuutetut päättävät, kuinka paljon rahaa laitetaan esimerkiksi kouluruokaan ja kirjastojen siivoukseen. Jos työmäärä yllättäen lisääntyy, kaupunki voi väliaikaisesti siirtää henkilökuntaa paikasta toiseen.

Ulkoistamisen vaarana on, että Oulun kaupungin mahdollisuus vaikuttaa ICT-palveluihin heikkenee. ICT-palveluiden kohdalla ei ole mitään takeita siitä, että ulkoistamisella saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan kustannukset vain entisestään nousevat.

Ulkoistaminen siirtää päätösvallan pois kuntalaisten ulottuvilta

Yksityisen yrityksen tarvitsee kertoa toiminnastaan paljon vähemmän kuin kuntien. Päätökset tehdään yrityksen johdossa.

Kun kunta päättää ulkoistaa palveluja, yrityksille tehdään tarjouspyyntö. Osakeyhtiöt voivat helposti salata tarjouspyynnöt, koska ne sisältävät yrityssalaisuuksia.

Lue JHL:n kooste ulkoistamisen riskeistä 

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa omistajalleen – Oulun kaupunki ei ole yritys

Yritykset tekevät täsmälleen vain ne työt, joista ja kunta ja yritys sopivat.

Jos kouluruoka ei miellytä tai kirjaston tilat ovat likaisia, pitää kaupungin ostaa lisätyötä. Se on kallista ja vaatii aika vieviä neuvotteluita.

ICT-palveluissa oman palvelutuotannon etuina on joustavuus esimerkiksi poikkeus- ja kriisitilanteissa. Oma henkilöstö ei laskuta kaikesta palvelusta ja työstä kaavamaisesti tuntihinnoittelun mukaan.