Gå till innehållet

JHL:s representantskap har ett långt distansmöte framför sig, det kommande årets verksamhet och budget behandlas i dagarna två

År 2021 skärper JHL ytterligare sin lokala intressebevakning, fortsätter organiseringsarbetet och förbereder sig för vårdreformen. JHL:s representantskap behandlar budgeten och verksamheten för nästa år vid sitt två dagar långa representantskapsmöte den 11–12 november.

En av frågorna vid JHL:s representantskaps höstmöte är hur de offentliga tjänsterna ska tryggas.

Representantskapets ordförande Sirkka-Liisa Kähärä påminner om att JHL under det innevarande året har varit tvunget att slå tillbaka mot försämrade anställningsvillkor med strejker i många städer. Arbetet mot kollektivavtalsshopping fortsätter. Kähärä uppmuntrar de kommunala beslutsfattarna att blicka mot framtiden istället för att skära ner på servicen.

– Behovet av den offentliga sektorn har inte försvunnit någonstans. Medborgarna behöver omsorg, utbildning, kollektivtrafik, en trygg omgivning och framförallt arbete.

Representantskapets höstmöte ordnas över distansförbindelser den 11–12 november. Agendan är lång eftersom den behandlar hela verksamheten och ekonomin för inkommande år.

Vårdaren håller den äldre i handen
Behovet av omsorg försvinner ingenstans.

Klart mål för kommunalvalet: Rekordmånga JHL-medlemmar i fullmäktige

Nästa år syns bland annat kommunalvalet i verksamheten.

Kähärä hoppas att JHL:s medlemmar i stor omfattning deltar i kommunalvalet inkommande vår.

– Det behövs experter på välfärdstjänster och arbetstagare från den offentliga sektorn som kommunala beslutsfattare. Nästa vår ska vi slå alla rekord, både när det gäller antal uppställda kandidater och invalda kandidater från JHL, säger Kähärä och uppmuntrar på det sättet JHL:s medlemmar.

År 2021 förbereder sig JHL också inför vårdreformen, som kanske äntligen genomförs. Även om det i fortsättningen är landskapen som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna, utnyttjar var och en av oss i något skede kommunala tjänster.

– Dagvård, utbildning, idrott och kultur förblir också i fortsättningen hos kommunerna. Det är alltså viktigt att vi utvecklar kommunernas ställning också i fortsättningen, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

”JHL kan vara bäst på det här”

För att höja organiseringsgraden satsar JHL även nästa år på arbete bland medlemmarna med invandrarbakgrund. Fackförbundet anställer en arbetstagare med invandrarbakgrund på två år för att ansvara för projektet.

– Det är viktigt att invandrarna lär sig om fackverksamheten. Jag anser att JHL kan vara det bästa fackförbundet i landet när det gäller den här frågan.

Följ med mötets gång på JHL:s och Motiivis webbplatser samt på sociala medier under hashtagen #JHLrepresentantskapet.