Gå till innehållet

JHL och Jyty motsätter sig Uleåborgs fräcka utlokaliseringsplaner – måltids- och rengöringstjänsterna strejkar ett dygn

Uleåborg planerar att utlokalisera måltids- och rengöringstjänsterna, vilket försämrar arbetsvillkoren och kan leda till uppsägningar. JHL och Jyty motsätter sig de orättvisa utlokaliseringarna med stridsåtgärder. JHL:s och Jytys medlemmar som arbetar i Uleåborgs måltids- och rengöringstjänster strejkar torsdagen 24 september.

Uleåborgs stad planerar hänsynslösa utlokaliseringar, vars enda avsikt är att söka inbesparingar på utkomsten och arbetsvillkoren för arbetstagare som redan är lågt avlönade. Affärsöverlåtelsen som staden planerar äventyrar också arbetsplatserna. Därför tvingas fackförbunden Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty inleda stridsåtgärder i Uleåborg.

Tidpunkten för strejken är torsdag 24 september klockan 5-24. I strejken deltar de JHL:s och Jytys medlemmar, som arbetar för affärsverket Oulun Tilapalveluts måltids- och rengöringstjänster. I strejken deltar drygt 300 personer. Strejken är begränsad så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Strejken berör inte tjänsteinnehavare.

Uleåborgs planer är hänsynslöst arbetsvillkorsshoppande och skulle om de förverkligas sänka lönerna för dem som förtjänar 1800 euro i månaden. Stadens ekonomidirektör har i media berättat att de största inbesparingarna skulle uppstå från arbetskraftsutgifterna.

– Uleåborgs stad planerar att oförskämt ge sig på arbetstagare som bär upp hela staden. Vi anser att situationen är verkligt skamlös, så vi måste försvara arbetstagarnas rättigheter med strejk. Det är tråkigt att stridsåtgärderna försvårar Uleåborgsbornas vardag, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Utlokalisering ger inga inbesparingar

JHL och Jyty kräver att staden tar tillbaka sina utlokaliseringsplaner och att tjänsterna behålls som stadens egen verksamhet. Man har inte råd att pruta på tjänsternas kvalitet och tillgänglighet.

– I anbudsskedet är privata företag säkra på att de kan producera tjänsterna billigare än kommunerna. Snart efter avtalen har företagen sedan höjt sina priser, för de vill göra vinst för sina ägare, anmärker JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vi ber stadens beslutsfattare om noggrant övervägande. Utlokalisering innebär inte automatiskt inbesparingar. För anskaffningen bör man göra en anbudsbegäran och arrangera en konkurrensutsättning. Allt detta kräver arbetstid och kostar euron, påminner Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Läs mer om Uleåborgs situation: jhl.fi/oikeuttaouluun

Tilläggsinformation:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL, tel. 040 702 4772

Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tel. 0400 537 756