Gå till innehållet

JHL: Nu behövs modiga åtgärder för att försnabba betalningen av arbetslöshetsdagpenning

JHL:s branschchef Teija Asara-Laaksonen kräver att man nu måste göra allt man kan för att försnabba betalningen av dagpenning, även om krisen redan är ett faktum. Asara-Laaksonen talar med erfarenhet, för hon fungerade som huvudförtroendeman under 90-talets masspermitteringar.

Några arbetslöshetskassor har i offentligheten berättat om kraftiga förseningar i betalning av inkomstrelaterad dagpenning under coronakrisen. På grund av krisen möter betalning av inkomstrelaterad dagpenning stora utmaningar då antalet ansökningar ökar. Panikstämningen har ökats med olika uttalanden, både avsiktliga och oavsiktliga.

Det viktigaste att göra underden pågående krisen är att skydda utkomsten för dem som blir permitterade eller uppsagda, framhäver branschchef Teija Asara-Laaksonen vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena  JHL .

– Det är möjligt, om man utnyttjar alla åtgärder som försnabbar utbetalningen, såsom den automatiska förskottsbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel och  fastställande av lönen som ligger till grund för dagpenningen enligt uppgifterna från inkomstregistret, säger Asara-Laaksonen.

Ingen hur länge coronakrisen fortsätter, men på basis av det stora antalet ansökningar kan man uppskatta, att betalningskrisen kommer att fortsätta avsevärt längre än själva coronakrisen. Det beror på att handläggningen av ansökningar kommer att ta lång tid i anspråk.

Med tanke på antalet ansökningar och betalningskrisens längd behövs brådskande lagstiftnings- och andra åtgärder för att påskynda betalningen. Det är nödvändigt att planera och driva igenom åtgärder också under krisen, inte endast i början av den.

Om utvecklingsarbetet inte görs målmedvetet också under krisen, kommer det att dröja länge innan vi kommer ut ur betalningskrisen, framhäver kassadirektör Pasi Koskinen vid JHLs arbetslöshetskassa.

– Åtgärder som försnabbar handläggningen kan tillämpas också efter betalningskrisen , fortsätter han.

– Teija Asara-Laaksonen konstaterar för sin del att det nu inte finns någon anledning att sätta sig i försvarsposition genom att avbryta åtgärder som försnabbar betalningen.

Mer information:

branschchef Teija Asara-Laaksonen, JHL, 040 770 6577
kassadirektör Pasi Koskinen, JHL:s arbetslöshetskassa, 050 406 3740