Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Haavasoja Tuula
Haavasoja Tuula Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 310 1245 / 010 7703 484
Hakala Silja Assistent Förvaltningstjänster, Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 727 2791
Hyvärinen Merja
Hyvärinen Merja Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 472 9534 / 010 7703 239
Jokinen Sari
Jokinen Sari Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 461 9316 / 010 7703 482
Järnstedt Teppo
Järnstedt Teppo Enhetschef, förhandlingschef Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 537 2412
Katajamäki Hanna Avtalsexpert (till 31.1.2024) Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 513 7701 / 010 7703 504
Kovalainen Laura Ansvarig avtalsexpert, teamledare (ledig fram till 31.1.2024) Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 408 2730 / 010 7703 211

 

Kuosmanen Reetta
Kuosmanen Reetta Ansvarig avtalsexpert, teamledare Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 461 9301 / 010 7703 496

Avtalsansvar: privata undervisningssektorn, yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, Helsingin Ylioposton Kiinteistöpalvelut Oy, arbetscentralerna samt idrottsföreningarnas kollektivavtal.
Ansvar i andra hand: det allmänna kollektivavtalet inom universiteten.

Lehtinen Kari
Lehtinen Kari Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 566 1567 / 010 7703 485
Lumitsalo Pinja Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 046 921 4566 / 010 7703 504
Mattila Hannu
Mattila Hannu Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 582 3631 / 010 7703 291
Palohonka Kaisa
Palohonka Kaisa Avtalsexpert (till 31.7.2023) Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 046 9213 137
Päiviö Jussi
Päiviö Jussi Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 578 5916 / 010 7703 446

Avtalsansvar: Finavia, Airpro, Finnferries, Eurowork
Infrabranschen: Cleanosol, montörsbranschen och Raskone Oy.

Ranta Anne
Ranta Anne Sakkunnig i arbetslivsfrågor Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 040 701 8223 / 010 7703 305
Tamminen Reijo
Tamminen Reijo Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 316 7634 / 010 7703 318
Tuominen Laura
Tuominen Laura Ansvarig avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 409 2460 / 010 7703 366
Tuunainen-Vainio Tanja Avtalsexpert Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet 050 463 2243 / 010 7703 372