Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Ahonen Kati
Ahonen Kati Grafisk formgivare Enheten för kommmunikation 040 702 3788 / 010 7703 368
Ahonen Kristiina
Ahonen Kristiina Kommunikationsdirektör, chef för kommunikation och samhällspolitik Enheten för kommmunikation, Området för kommunikation och samhällspåverkan 040 530 1774 / 010 7703 382
Ahven Tuija
Ahven Tuija Sakkunnig för regional verksamhet Lapplands regionkontor, Området för regional verksamhet 050 443 2158 / 010 7703 604
Airosmaa Tania Utbildningsassistent (till 31.8.2023) Området för utbildning och gemensam service 050 324 7586
Alanko Karita
Alanko Karita Avtalsexpert Området för offentliga sektorn karita.alanko2(at)jhl.fi 050 302 5246 / 010 7703 468

Sopimusvastuut: TTES, HY Helsingin yliopiston kiinteistöyhtiön tes, teknisten sopimus TS

Alastalo Jouko Fastighetschef Ekonomi 050 589 1309 / 010 7703 238
Alhanen Kirsi-Maria Bokförare Ekonomi kirsi-maria.alhanen(at)jhl.fi 0400 718 188 / 010 7703 753
Aminoff Sanna
Aminoff Sanna Marknadsföringskoordinator, områdessekreterare Enheten för kommmunikation 050 562 7701 / 010 7703 457
Blomqvist Sari Regionservicesekreterare (till 31.3.2023) Sydvästra Finlands regionkontor 050 4753 023 / 010 7703 700
Bonfils Karoliina
Bonfils Karoliina Systemsakkunnig Området för organisations- och medlemsservice 050 409 7701 / 010 7703 310
Ehrnsten Lena Sakkunnig för ledning och förvaltning Ledning 040 504 7052 / 010 7703 733
Ekström Håkan
Ekström Håkan Branschchef Ledning 040 828 2865 / 010 7703 412
Eloholma Maarit
Eloholma Maarit Kommunikatör 040 3101 210 / 010 7703 337
Eskola Tapani
Eskola Tapani Lärare Området för utbildning och gemensam service 050 465 6052 / 010 7703 395
Esselström Jenni Regionservicesekreterare Inre Finlands regionkontor 050 4799 739
Grandell Jaana Skiftansvarig Restaurang 010 7703 345
Gunnelius Tua
Gunnelius Tua Kommunikatör, översättare Enheten för kommmunikation 050 4656 956 / 010 7703 223
Haapakoski Sami Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 465 6773
Haapala Taina Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice 010 7703 466
Haapalainen Susanna
Haapalainen Susanna Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet (arbetsledig fram till 18.2.2024) Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 3183 599 / 010 7703 462