Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Ahonen Kati
Ahonen Kati Grafisk formgivare Motiivis redaktion kati.ahonen@jhl.fi 040 702 3788 / 010 7703 368
Ahonen Kristiina
Ahonen Kristiina Kommunikationschef Kommunikation och marknadsföring kristiina.ahonen@jhl.fi 040 530 1774 / 010 7703 382
Ahven Tuija
Ahven Tuija Regionombudsman Lapplands regionkontor tuija.ahven@jhl.fi 050 443 2158 / 010 7703 604
Alastalo Jouko Fastighetschef Ekonomi jouko.alastalo@jhl.fi 050 589 1309 / 010 7703 238
Alhanen Kirsi-Maria Bokförare Ekonomi kirsi-maria.alhanen@jhl.fi 0400 718 188 / 010 7703 753
Aminoff Sanna
Aminoff Sanna Marknadsföringssekreterare Kommunikation och marknadsföring sanna.aminoff@jhl.fi 050 562 7701 / 010 7703 457
Ammondt Eija Lokalvårdare Gemensam service, Området för utbildning och gemensam service eija.ammondt@jhl.fi 010 7703 343
Asara-Laaksonen Teija
Asara-Laaksonen Teija Branschchef Ledning teija.asara-laaksonen@jhl.fi 040 770 6577 / 010 7703 205
Bagge Kari
Bagge Kari Avtalsombudsman Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet kari.bagge@jhl.fi 044 773 6190 / 010 7703 372
Blomqvist Sari
Blomqvist Sari Sekreterare (till 31.12.2020) Egentliga Finlands regionkontor sari.blomqvist@jhl.fi 050 476 1852 / 010 7703 700
Bäcklund Sari
Bäcklund Sari Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning sari.backlund@jhl.fi 050 377 8894 / 010 7703 478
Ehrnsten Lena Sekreterare Området för utbildning och gemensam service lena.ehrnsten@jhl.fi 040 504 7052 / 010 7703 733
Ekström Håkan
Ekström Håkan Branschchef Ledning hakan.ekstrom@jhl.fi 040 828 2865 / 010 7703 412
Eloholma Maarit
Eloholma Maarit Informatör Kommunikation och marknadsföring maarit.eloholma@jhl.fi 040 3101 210 / 010 7703 337
Eskola Tapani
Eskola Tapani Lärare Området för utbildning och gemensam service tapani.eskola@jhl.fi 050 465 6052 / 010 7703 395
Forsman Marjut Kurssekreterare Området för utbildning och gemensam service, Stödenheten för undervisning marjut.forsman@jhl.fi 050 435 7022 / 010 7703 414
Grandell Jaana Kallskänka Området för utbildning och gemensam service, Restaurang jaana.grandell@jhl.fi 010 7703 345
Grandell Leila Kock Området för utbildning och gemensam service, Restaurang leila.grandell@jhl.fi 010 7703 345
Gunnelius Tua
Gunnelius Tua Informatör Kommunikation och marknadsföring tua.gunnelius@jhl.fi 040 701 7542 / 010 7703 223
Haapala Taina Medlemsservicesekreterare Medlems- och föreningsservice taina.haapala@jhl.fi 010 7703 466