Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Aaltonen Ilari Betalservicerådgivare (31.12.2021) Medlems- och föreningsservice 010 7703 253
Ahonen Kati
Ahonen Kati Grafisk formgivare Enheten för kommmunikation 040 702 3788 / 010 7703 368
Ahonen Kristiina
Ahonen Kristiina Kommunikationsdirektör, chef för kommunikation och samhällspolitik Enheten för kommmunikation, Området för kommunikation och samhällspåverkan 040 530 1774 / 010 7703 382
Ahven Tuija
Ahven Tuija Sakkunnig för regional verksamhet Lapplands regionkontor, Området för regional verksamhet 050 443 2158 / 010 7703 604
Alanko Karita
Alanko Karita Avtalsexpert Området för offentliga sektorn karita.alanko2(at)jhl.fi 050 302 5246 / 010 7703 468

Sopimusvastuut: TTES, HY Helsingin yliopiston kiinteistöyhtiön tes, teknisten sopimus TS

Alastalo Jouko Fastighetschef Ekonomi 050 589 1309 / 010 7703 238
Alhanen Kirsi-Maria Bokförare Ekonomi kirsi-maria.alhanen(at)jhl.fi 0400 718 188 / 010 7703 753
Aminoff Sanna
Aminoff Sanna Marknadsföringskoordinator, områdessekreterare Enheten för kommmunikation 050 562 7701 / 010 7703 457
Asara-Laaksonen Teija
Asara-Laaksonen Teija Branschchef Ledning teija.asara-laaksonen(at)jhl.fi 040 770 6577 / 010 7703 205
Bagge Kari
Bagge Kari Chef för området för organisations- och medlemsservice, organisationschef Området för organisations- och medlemsservice, Organisering och medlemsrekrytering 044 773 6190
Bonfils Karoliina
Bonfils Karoliina Servicekoordinator Förvaltningstjänster 050 409 7701 / 010 7703 310
Bäcklund Sari
Bäcklund Sari Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning 050 377 8894 / 010 7703 478
Ehrnsten Lena Assistent Området för utbildning och gemensam service 040 504 7052 / 010 7703 733
Ekström Håkan
Ekström Håkan Branschchef Ledning 040 828 2865 / 010 7703 412
Eloholma Maarit
Eloholma Maarit Kommunikatör 040 3101 210 / 010 7703 337
Eskola Tapani
Eskola Tapani Lärare 050 465 6052 / 010 7703 395
Forsman Marjut (borta fram till 30.9.2021) Utbildningsassistent Enheten för utbildningsstöd och gemensam service 010 7703 414
Grandell Jaana Skiftansvarig Restaurang 010 7703 345
Gunnelius Tua
Gunnelius Tua Kommunikatör, översättare Enheten för kommmunikation 050 4656 956 / 010 7703 223
Haapakoski Sami Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 465 6773