Personalens kontaktuppgifter

Nedan finns en lista över förbundets personal och deras kontaktuppgifter. E-postadresserna i form fornamn.efternamn@jhl.fi

Ahonen Kati
Ahonen Kati Grafisk formgivare Enheten för kommmunikation 040 702 3788 / 010 7703 368
Ahonen Kristiina
Ahonen Kristiina Kommunikationsdirektör, chef för kommunikation och samhällspolitik Enheten för kommmunikation, Området för kommunikation och samhällspåverkan 040 530 1774 / 010 7703 382
Ahven Tuija
Ahven Tuija Sakkunnig för regional verksamhet Lapplands regionkontor, Området för regional verksamhet 050 443 2158 / 010 7703 604
Alanko Karita
Alanko Karita Avtalsexpert Området för offentliga sektorn karita.alanko2(at)jhl.fi 050 302 5246 / 010 7703 468

Sopimusvastuut: TTES, HY Helsingin yliopiston kiinteistöyhtiön tes, teknisten sopimus TS

Alastalo Jouko Fastighetschef Ekonomi 050 589 1309 / 010 7703 238
Alhanen Kirsi-Maria Bokförare Ekonomi kirsi-maria.alhanen(at)jhl.fi 0400 718 188 / 010 7703 753
Aminoff Sanna
Aminoff Sanna Marknadsföringskoordinator, områdessekreterare Enheten för kommmunikation 050 562 7701 / 010 7703 457
Asara-Laaksonen Teija
Asara-Laaksonen Teija Branschchef Ledning teija.asara-laaksonen(at)jhl.fi 040 770 6577 / 010 7703 205
Bonfils Karoliina
Bonfils Karoliina Systemsakkunnig Området för organisations- och medlemsservice 050 409 7701 / 010 7703 310
Bäcklund Sari
Bäcklund Sari Specialsakkunnig Samhällspåverkan och internationell intressebevakning 050 377 8894 / 010 7703 478
Ehrnsten Lena Assistent Området för utbildning och gemensam service 040 504 7052 / 010 7703 733
Ekström Håkan
Ekström Håkan Branschchef Ledning 040 828 2865 / 010 7703 412
Eloholma Maarit
Eloholma Maarit Kommunikatör 040 3101 210 / 010 7703 337
Eskola Tapani
Eskola Tapani Lärare 050 465 6052 / 010 7703 395
Esselström Jenni Medlemssekreterare ( till 30.6.2022 och 1.−31.8.2022) Österbottens regionkontor 050 4799 739
Grandell Jaana Skiftansvarig Restaurang 010 7703 345
Gunnelius Tua
Gunnelius Tua Kommunikatör, översättare Enheten för kommmunikation 050 4656 956 / 010 7703 223
Haapakoski Sami Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 465 6773
Haapala Taina Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice 010 7703 466
Haapalainen Susanna
Haapalainen Susanna Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 3183 599 / 010 7703 462