I fackförbundet är du inte osynlig

Någon sköter allt det som andra inte nödvändigtvis ens kommer att tänka på. Och någon är ofta en av oss, de benhårda proffsen i JHL.

Ditt arbete förtjänar uppskattning. Den uppskattningen ska kännas i plånboken och ge mer ork i arbetet. JHL är ett fackförbund som dagligen arbetar för att du ska ha rättvisa anställningsvillkor. Bli medlem i dag. Så försäkrar du dig om att du får

Ladda ner och skriv ut anslutningsblanketten nedan. Kom ihåg att välja om arbetsgivaren ska bära upp medlemsavgiften för din räkning eller om du betalar den själv.

Bekanta dig med JHL:s medlemsregister. Där framkommer hur vi använder informationen om dig.

Vi är JHL

JHL är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund för den offentliga sektorn, och våra medlemmar har närmare tusen olika yrkesbenämningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter.

Förbundets viktigaste uppgift är att förhandla om medlemmarnas anställningsvillkor, till exempel om rättvis ersättning och arbetstid. Till medlemsförmånerna hör också bland annat

Förbundet är här för dig oavsett om du är i arbetslivet, studerande eller arbetslös. Fast anställd, deltidsanställd, heltidsanställd. Har ett avtal med varierande arbetstid eller arbetar i skift. Är ung eller gammal. Invandrare eller urfinsk. Kvinna, man eller annan. Oberoende av vilken din situation eller ställning är, är du alltid starkare i fackförbundet.

JHL är också Finlands förmånligaste fackförbund: medlemsavgiften är endast en procent av dina månadsinkomster.

Anslut dig genast. På det sättet försäkrar du dig om att behandlas rättvist i arbetslivet om du drabbas av arbetslöshet.

Okej, bra. Men hur mycket kostar det?

  • För personer i arbetslivet är medlemsavgiften i JHL 1 % av lönen. Avgiften inkluderar medlemsavgiften för arbetslöshetskassan.
  • För studerandemedlemmar är medlemskapet avgiftsfritt.
  • Medlemsavgiften är avdragsgill i din beskattning. Vi meddelar summan för din del till Skatteförvaltningen årligen.
€/månad

Är du uppsägnings- eller permitteringshotad? Ännu hinner du bli medlem i JHL!

Kan jag bli medlem i JHL?

Du ansluta dig till JHL om din arbetsgivare är

  • staten, en kommun, en samkommun eller en församling
  • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
  • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
  • ett företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom något av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan, som tidigare gick under namnet SYT. Läs fler frågor och svar om att bli medlem i JHL!

Fråga oss

Hur betalar jag avgiften? Kan just jag bli medlem i JHL? Är det något du funderar på beträffande anslutning? Kolla om du hittar svaren på sidan Frågor och svar om anslutning. Eller chatta med oss! Här ser du vilka yrken JHL:s medlemmar representerar!

Hittade du inte svaret på din fråga? Ta kontakt med medlemsservicen och lämna dem din fråga eller fyll i kontaktblanketten.

Medlem, värva en medlem!

Du som är JHL-medlem i arbetslivet, studerandemedlem eller aktiv: Anslut dig till medlemsrekryterarna, och locka med nya medlemmar till JHL!

Rekommendera medlemskap i ditt fackförbund JHL och förtjäna JHL-bonuspoäng värda flera hundra euro. För varje ny medlem du rekryterar ökar du ditt poängsaldo. Poängen kan omvandlas till varor från JHL-bonuspris.

Rata-asentaja kiinnittää ratakiskoa tunnelissa. Asentajasta näkyy pelkät työhanskat, muuten hän on näkymätön.