Bli medlem

Genom att höra till facket får du skydd och stöd. Fackförbunden förhandlar så att det samhälleligt viktiga arbete som JHL-medlemmarna utför ska kännas i plånboken och ge välmående i arbetet. Som medlem får du också många medlemsförmåner.

JHL förhandlar, avtalar och övervakar – dvs. arbetar varje dag för att arbetstagare ska behandlas rättvist och med respekt i det finska arbetslivet.

Bli medlem!

Om den elektroniska blanketten inte fungerar, skriv då ut nedanstående anslutningsblankett och avtal för uppbörd av facklig medlemsavgift om den elektroniska blanketten inte fungerar.

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 46 KB)

Som medlem i JHL får du:

Naisia ja miehiä juhlavaatteissa ammattia kuvaava esine kädessä

Bli medlem

Medlemsavgiften i JHL och arbetslöshetskassan är 1,38 % och den är avdragsgill i beskattningen.

Frågor om medlemskapet

Vanliga frågor om anslutning

Kontakta medlemsservicen

Vem kan bli medlem i JHL?

Du kan ansluta dig som medlem om du jobbar för en av arbetsgivarna nedan och JHL är förhandlingspart för det kollektivavtal som din arbetsgivare tillämpar.

  • staten, en kommun, en samkommun eller en församling
  • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
  • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
  • ett företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom något av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. SYT är arbetslöshetskassa för företagare.

Dessutom finns det andra avtalsbranscher inom företagen där JHL är avtalspart. Om du jobbar inom en sådan bransch, lönar det sig för dig att ansluta dig till JHL.

Om du är osäker på om du kan ansluta dig som medlem i JHL, ta kontakt med medlemsservicen.

När du blir medlem i JHL, ansluter du dig till en lokal fackförening. Föreningen är medlem i JHL. Medlemsservicen ser till att du hör till den rätta föreningen på basis av din arbetsgivare och arbetsplats.

Förbundets stadgar, föreningsstadgar och stadgar för samorganisationer.

JHL samlar in information om sina medlemmar i sitt medlemsregister. Ladda registrets dataskyddsbeskrivning via länken nedan.

Dataskyddsbeskrivning för JHL:s medlemsregister (docx, 26 KB)