Bli medlem

Genom att höra till facket för du skydd och stöd. Fackförbunden förhandlar så att det samhälleligt viktiga arbete som JHL-medlemmarna utför ska kännas i plånboken och ge välmående i arbetet. Som medlem får du också många medlemsförmåner.

Fackförbundet ger mer, för utan fackförbund och fackmedlemmarna skulle vi inte ha gemensamma spelregler på arbetsmarknaden. JHL förhandlar, avtalar och övervakar – dvs. arbetar varje dag för att arbetstagare ska behandlas rättvist och med respekt i det finska arbetslivet. Alla har rätt till en skälig utkomst.

Bli medlem!

Vem kan bli medlem i JHL?

Du kan ansluta dig som medlem om du jobbar för en av arbetsgivarna nedan och JHL är förhandlingspart för det kollektivavtal som din arbetsgivare tillämpar.

 • staten, en kommun, en samkommun eller en församling
 • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
 • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
 • ett företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom något av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. AYT och SYT är arbetslöshetskassor för företagare.

Dessutom finns det andra avtalsbranscher inom företagen där JHL är avtalspart. Om du jobbar inom en sådan bransch, lönar det sig för dig att ansluta dig till JHL.

Om du är osäker på om du kan ansluta dig som medlem i JHL, ta kontakt med medlemsservicen.

När du blir medlem i JHL, ansluter du dig till en lokal fackförening. Föreningen är medlem i JHL. Du behöver inte veta vilken förening du hör till. Medlemsservicen ser till att du hör till den rätta föreningen på basis av din arbetsgivare och arbetsplats.

Förbundets stadgar, föreningsstadgar och stadgar för samorganisationer.

JHL samlar information om sina medlemmar i sitt medlemsregister. Ladda ner medlemsregistrets dataskyddsbeskrivning genom att klicka på länken nedan.

Dataskyddsbeskrivning för JHL:s medlemsregister (docx, 26 KB)

Som medlem i JHL får du:

 • stark intressebevakning och ett fungerande arbetslöshetsskydd
 • rättshjälp i rättegångar som gäller ditt arbets- eller tjänsteförhållande
 • verksamhet för yrkesgrupper
 • verksamhet för unga och studerande
 • mångsidig utbildning
 • tillgång till 9 regionkontors tjänster
 • stöd och hjälp av din förening och förtroendeman
 • yrkeshandböcker, studiematerial och medlemstidningen Motiivi
 • försäkrings-, semester- och andra medlemsförmåner

Anslut dig:

Fråga om medlemskapet

Frågor och svar om att bli fackmedlem
Kontakta medlemsservicen