Gå till innehållet

Klimatet förändras – Måste fackförbundet förändras?

– Anna Korpikoski

Klimatförändring och fackförbund – hurudana associationer väcker det? Hur påverkar klimatförändringen fackförbundet – eller fackförbundet klimatförändringen? Bilden blir tydligare då man först frågar sig hur klimatförändringen påverkar arbetet.

Vi kan genast konstatera att klimatförändringen sannolikt kommer att synas och kännas i så gott som alla jobb på något sätt. Dess inverkningar syns både på arbetsplatserna och i arbetslivet, både direkt och indirekt.

I utomhusarbete känns till exempel de ökande extrema väderfenomenen, såsom hetta. Problem med inomhusluften kan bli vanligare på många arbetsplatser då byggnaderna i Finland utsätts för nya väderförhållanden. Föränderliga väderförhållanden medför också sjukdomar och olyckor. Därigenom kan arbetsbördan öka till exempel inom räddningsväsendet och social- och hälsovården.

Inom kosthållen förändras råvarorna och recepten förändras när produktionsförhållandena och -kedjorna förändras då vegetarisk mat blir vanligare. Inom rengöringsbranschen kan hettan öka kemikalieexponeringen och nya smittsamma sjukdomar kan komma att förutsätta effektiv desinficering.

Proffsen inom pedagogik och handledning kommer att tillägna sig nytt undervisningsinnehåll då klimatmedvetenheten och -kunnandet nu behövs på ett nytt sätt inom alla åldersklasser. Datatekniken erbjuder digitala lösningar med låga utsläpp men samma teknik förbrukar också energi och kan förorsaka utsläpp. Å andra sidan byts kolhögarna i energiproduktionen ut mot icke-fossila alternativ.

Nedan några axplock av klimatförändringens inverkningar på JHL-medlemmarnas arbetsliv.  Exemplen finns i den färska utredning som JHL låtit göra. I utredningen kartläggs bland annat klimatförändringens vanligaste konsekvenser och risker samt den offentliga sektorns roll. Rapporten innehåller också inverkningarna på centrala branscher som representeras i förbundets medlemskår.

Föränderliga arbetsförhållanden kräver åtgärder av fackförbundet

Klimatförändringen medför nya och utmanande väderfenomen och konsekvenser av dem. Detta kräver många sorters, också omvälvande, åtgärder av beslutsfattare och aktörer både internationellt, inom landet och lokalt. Vid sidan av förändringarna i vädret ska övergången till minskade utsläpp och hållbarare produktion synas i arbetslivet.

JHL:s klimatutredning och -rapport utgör en utgångspunkt för förbundets mångåriga framtidsarbete där man bekantar sig med stora fenomen som påverkar verksamheten och medlemskårens arbetsliv, dvs. framtidstrender. Vi griper oss genast an en enormt stor utmaning. Klimatförändringen framskrider, om vi så vill det eller inte (svar: vi vill det inte). Åtgärder för att bromsa den pågår både i Finland och internationellt.

Klimatförändringen och fackrörelsens verksamhet har inte enligt alla en klar koppling till varandra. Ur utredningen framkommer ändå att det inte lönar sig för förbunden att se på från sidan då klimatet förändras. Konsekvenserna som klimatförändringen förorsakar samt åtgärderna för att bromsa den sträcker sig både till människornas livsmiljö och arbetsplatserna.  Ur fackrörelsens synvinkel är det fråga om föränderliga arbetsförhållanden: arbetets innehåll och nya sorters behov av kunnande inom olika branscher. Omställningsskyddet i anknytning till detta är också viktigt.  Sist och slutligen rör vi oss på fackförbundets kunskapsområde – det handlar om människors arbetsliv och anställningsvillkor.

En rättvis övergång skyddar och inkluderar arbetstagaren

Kräver klimatförändringen då en stor kursförändring? Det beror på hur man ser på frågan. Fackrörelsen ska inte avstå sin huvuduppgift, dvs. att försvara rättvisa villkor i arbetslivet. Däremot ska förbunden – och vi alla – försöka utreda vår egen roll vid övergången till nya former för arbete och produktion inom ramen för de gränser som klimatet sätter.

Förbundets verksamhet inom klimatförändringen borde styras av principen om en rättvis övergång.  Det betyder att då man försöker minska utsläppen och klimatuppvärmningen med hjälp av små och stora förändringar i samhället och på arbetsplatserna, ska man inte glömma bort rättvisa villkor för arbetstagarna. En rättvis övergång innefattar många frågor. Förbundet måste överväga hurudana frågor vi kan främja till exempel via förhandlingar, hurudana frågor i anknytning till säkerhet och välbefinnande i arbetet som betonas inom de olika branscherna och hur vi främjar arbetstagarnas ställning då gamla uppgifter försvinner och nya uppkommer. Borde kollektivavtalen ha ett ”grönt innehåll”, såsom redan är fallet i vissa länder?

Till den rättvisa övergången hör också tanken att arbetstagarsidan ska vara delaktig. Det innebär, utöver aktiva fackförbund, att arbetstagarna identifierar sitt eget arbetes koppling till klimatfrågor och för egen del kan påverka de förändringsprocesser som berör deras arbete. Här torde ännu finnas arbete kvar att göra: I en enkät som FFC utförde år 2019 framkom att endast 15 procent av de FFC-anslutna förtroendemännen anser att personalen eller förtroendemännen deltar i arbetsplatsens beslut som gäller miljöåtgärder. Hur kan förbundet stödja sina medlemmar att vara aktiva då man på arbetsplatserna gör nödvändiga förändringar med tanke på klimatet som samtidigt ställer nya krav på arbetstagarna?

Man måste inse att klimatförändringen är verklig. Både de direkta förändringarna i anknytning till vädret och åtgärderna för att bromsa klimatförändringen påverkar vårt arbetsliv. Därför har vi vid JHL velat utreda noggrannare vad klimatförändringen innebär för våra medlemmars arbete. Vi vill för vår del vara med om att påverka bromsandet av klimatförändringen och genomförandet av en rättvis övergång.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*