Var ska jag be om hjälp?

Det snabbaste sättet att reda ut frågor och eventuella problem som gäller anställningsförhållandet är att sköta ärendet på arbetsplatsen. Första instansen i meningsskiljaktigheter är chefen. Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige stöder och hjälper dig i problem på jobbet. Om problemet inte löser sig på jobbet, får du hjälp av JHL:s regionkontor och i sista hand av förbundskontoret.

Problem på jobbet hanteras enligt intressebevakningskedjan. Ofta löser sig problemet snabbt redan på arbetsplatsen.

Diskutera alltid frågan först med din närmaste chef. I detta skede är det bäst att skriftligen förklara vad meningsskiljaktigheten gäller.

Om problemet inte löser sig genom diskussion, ska du kontakta din företroendeman och/eller din huvudförtroendeman. Om frågan gäller arbetarskyddet, ska du kontakta ditt arbetarskyddsombud eller arbetarskyddsfullmäktigen. Av dem får du också svar på vad du ska göra näst. De lokala aktörerna har också den bästa kännedomen om lokala avtal och arbetsgivarens praxis.  Kom ihåg att även din egen förening hjälper dig i problem på arbetsplatsen.

Om meningsskiljaktigheten inte löser sig på arbetsplatsen, kan du be att din förtroendeman kontaktar JHL:s närmaste regionkontor. Regionkontoren har tillgång till förbundskontorets sakkunniga.

Om du inte har en förtroendeman

Om du inte har en förtroendeman på din arbetsplats, kan du vända dig direkt till JHL:s regionkontor. Regionkontoret är också förtroendemannens närmaste hjälp.

Rättshjälp

Ibland kan man inte diskutera sig fram till en lösning. Rättshjälp och JHL:s jurister behövs när meningsskiljaktigheter på jobbet inte löser sig genom förhandlingar, utan ärendet måste tas till rätten.

Som medlem i JHL har du tillgång till gratis rättshjälp och juridiska tjänster. Kontakta din förening för att ansöka om rättshjälp.