Gå till innehållet

Små framsteg inom järnvägsbranschens förhandlingar

Parterna i järnvägsbranschens avtalsförhandlingar har ingen gemensam helhetssyn på det nya avtalet. Förhandlingarna fortsätter idag på tisdag.

Fackförbundet JHL:s representanter besökte riksförlikningsmannen på måndag för att rapportera om förhandlingsläget. På riksförlikningsmannens uppmaning fortsätter förhandlingarna mellan avtalsparterna ännu.

Förhandlingarna mellan avtalsparterna fortsatte på måndag eftermiddag. Små framsteg förekom i förhandlingarna men helheten saknar fortsättningsvis en lösning.

Avtalsparterna förhandlar nästa gång idag på tisdag eftermiddag den 28 februari och vid behov under riksförlikningsmannens ledning på onsdag.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har varslat om två strejker i mars: den första 6-10 mars och den andra 13-17 mars ifall ingen uppgörelse nås innan dess. De eventuella strejkerna gäller alla funktioner och företag i Finland där man tillämpar järnvägsbranschens kollektivavtal.

Mer information: förhandlingschef Teppo Järnstedt 050 537 2412