Gå till innehållet

Serviceavbrott i de av JHL:s e-tjänster som kräver inloggning tisdagen den 17 januari 2023 kl. 9

Tisdagen den 17 januari från och med kl. 9 görs en dataskyddsuppdatering i de e-tjänster på JHL:s webbplats som kräver inlogging. Under uppdateringen går det inte att logga in i tjänsterna.

Dataskyddsuppdateringar orsakar ett serviceavbrott i de av JHL:s e-tjänster som kräver inloggning från och med tisdagen den 17 januari kl. 9. Under avbrottet går det inte att logga in i mittJHL, minFörening eller minaKurser. Medlemssidorna och sidorna för aktiva är inte heller tillgängliga under avbrottet.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet orsakar.