Gå till innehållet

Personbyten i fackförbundet JHL:s representantskap

Fackförbundet JHL:s representantskap beslutade om tre ledamotsbyten på sitt höstmöte. De nya representantskapsledamöterna utnämndes från Inre Finlands och Österbottens valdistrikt.

Fackförbundet JHL:s representantskap beslutade om tre ledamotsbyten på sitt höstmöte. De nya representantskapsledamöterna utnämndes från Inre Finlands och Österbottens valdistrikt.

Jyväskyläbon Joni Leppänen från kommunsektorn valdes till ordinarie ledamot som ersättare för Helena Niemi som representerat samma sektor. Kimmo Ahonen från Jyväskylä, som också representerar kommunsektorn, valdes till ordinarie ledamot som ersättare för Pirjo Ilomäki. Från Österbottens valdistrikt valdes vasabon Elina Savolainen, som representerar spårproffsen, till ordinarie representantskapsledamot i stället för Aira Helala från kommunsektorn.

JHL:s representantskap sammanträder i Vanda den 26–27 oktober. På höstmötet beslutar representantskapet bland annat om medlemsavgifternas storlek, verksamhetsplanen och budgeten för inkommande år.