Gå till innehållet

JHL och Sjömans-Unionen förstärker sin förhandlingskraft genom att grunda förhandlingsorganisationen Satamien ja vesiväylien Unioni

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Finlands Sjömans-Union har grundat förhandlingsorganisationen Satamien ja vesiväylien Unioni som verkar för hamnbranschen och vattenvägarna. Den har i uppgift att förhandla om färjetrafikens och hamnbranschens kollektivavtal.

Arbetsmarknadssituationens kraftiga omvälvning kräver allt tätare samarbete. Den nya organisationen stärker förbundens förhandlingsstyrka.

Fackförbunden JHL och Sjömans-Unionen har grundat förhandlingsorganisationen Satamien ja vesiväylien Unioni. Organisationen verkar för hamnbranschen och vattenvägarna. I fortsättningen är det förhandlingsorganisationen som förhandlar om hamnbranschens och färjetrafikens kollektivavtal. Avtalsbranscherna sysselsätter för närvarande cirka 500 personer. Förhandlingsorganisationens fackförbund har tillsammans en hög organiseringsgrad inom branschen.

– Satamien ja vesiväylien Unioni är vårt svar på den starka turbulens som råder på branschernas arbetsmarknad. Samarbete och koordination stärker vår förhandlingsstyrka, säger Päivi Niemi-Laine som är ordförande för JHL och den nya förhandlingsorganisationen som motivering till grundandet av organisationen.

– År 2023 har förhandlingsorganisationen som mål att förhandla om nya allmänt bindande kollektivavtal både för färjetrafiken och hamnarna samt överföra dem till förhandlingsorganisationens namn senast då de gamla avtalen löper ut, säger SMU:s ordförande Kenneth Bondas och förbundssekreterare Sannaleena Kallio som också är den nu grundade förhandlingsorganisationens vice ordförande.

Hamnbranschens kollektivavtal gäller i 1+1 år, fram till 31.3.2024. Avtalet kan ändå sägas upp om parterna inte når samförstånd om lönehöjningarna år 2023. Avsikten är att Satamien ja vesiväylien Unioni förhandlar om förhöjningarna redan för år 2023. Färjetrafikens kollektivavtal löper ut 31.3.2023 och då sitter förhandlingsorganisationen vid förhandlingsbordet. Arbetsgivarna representeras av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Mer information:

JHL:s och förhandlingsorganisationens ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Sjömans-Unionens förbundssekreterare, förhandlingsorganisationens vice ordförande Sannaleena Kallio, 040 158 5057