Gå till innehållet

Samförstånd om fördelningen av justeringspotten för kommunernas timavlönade personal

Lönerna för kommunernas timavlönade personal justeras från och med ingången av oktober. JHL och KT har nått samförstånd om fördelning av den centrala justeringspotten. Förhöjningens storlek är 0,5 procent.

Grundtimlönerna och ackordlönerna för kommunernas timanställda höjs från och med 1.10.2022 eller den närmast därpå följande lönebetalningsperioden. Förhöjningens storlek är 0,5 procent.

Höjningarna framkommer i den tabell som finns i huvudavtalsorganisationernas och KT:s gemensamma cirkulär (på finska).