Gå till innehållet

Äntligen ett förhandlingsresultat för privata undervisningssektorn

Resultatet ska ännu behandlas av förhandlingsparternas beslutande organ. I kollektivavtalsförhandlingarna deltar JHL, OAJ, Jyty och Bildningsarbetsgivarna.

Den privata undervisningssektorn har äntligen nått ett förhandlingsresultat. Resultatet går nu över till behandling hos förhandlingsparternas beslutande organ. Branschens kollektivavtal löpte ut redan i mars 2022.

Vi informerar närmare om resultatet när alla parter har godkänt det.