Gå till innehållet

Sanna Marin till JHL:s representantskap: Svåra arbetsmarknadsförhandlingar har fått oss att längta efter inkomstpolitiska helhetsuppgörelser

Statsminister Sanna Marin tackar JHL för sin lösningscentrerade attityd i de kommunala avtalsförhandlingarna. Då förhandlingarna varit svåra och dragit långt ut på tiden, skulle hon med glädje välkomna en återgång till inkomstpolitiska helhetsuppgörelser.

Den offentliga sektorns anställda, deras flexibilitet under coronatiden och deras betydelse som välfärdsbyggare. Det var frågor som statsminister Sanna Marin valde att lyfta fram vid JHL:s representantskapsmöte tisdagen den 7 juni.

Marin anser att tjänsterna har stor betydelse för hur människor mår. Därför har JHL-medlemmarnas roll en avsevärd betydelse i samhället.

– De har gjort sig förtjänta av lönehöjning, säger statsministern.

Tack till JHL för en lösningsorienterad attityd

Den svåra arbetsmarknadsvåren har fått statsminister Marin att längta efter inkomstpolitiska helhetslösningar, som inte längre görs i Finland. I de inkomstpolitiska uppgörelserna förhandlar arbetsmarknadsparterna och staten tillsammans. Nu är staten inte längre med.

– Tyvärr har arbetsgivarsidan velat fragmentera systemet och det har resulterat i arbetskonflikter. Det är svårt att nå lösningar och förhandlingarna drar ut längre på tiden, säger Marin.

De kommunala förhandlingarna har pågått hela våren men nu kommer största delen av kommunsektorn att få avtal. Marin tackade JHL för en lösningsorienterad attityd för att nå en ett förhandlingsresultat som ger arbetsfred i kommunsektorn.

Vi måste hålla fast vid välfärdsmodellen

Utöver avtalsförhandlingarna talade Marin om det finländska samhällets styrkor, som har burit oss förbi pandemiåren.

– En stark nordisk välfärdsstat ger en grundmurad känsla av förtroende som syns i form av förtroende för myndigheter, politiska beslutsfattare och den offentliga sektorns arbetstagare.

Marin påminde om att den nordiska välfärdsmodellens framtid är viktig också i det kommande riksdagsvalet. Förbättrade offentliga tjänster hör till regeringens viktigaste uppgifter också i framtiden.