Gå till innehållet

Niemi-Laine till fackförbundet JHL:s representantskap: Tumma inte på det kommunala förhandlingssystemet

Ordförande Niemi-Laine lyfter starkt fram den offentliga sektorn och personalens ställning inom branschen samt betydelsen av enhetlighet. Lönehöjningarna samt förbättrade arbetsförhållanden hör i rättvisans namn till alla yrkesgrupper.  

Fackförbundet JHL:s representantskap är som bäst sammankallat till konstituerande möte och ordförande Päivi Niemi-Laine påminner om att de offentliga branschernas arbetstagare är uttryckligen de viktiga grundpelare som bär upp vårt land, både då undantagstillstånd rådde på grund av coronan och nu då krig brutit ut i Ukraina.

– Finland har inte råd att försvaga den offentliga sektorns roll, betonar hon.

Starka och välfungerande offentliga tjänster är vårt lands stöd och trygghet också under eventuella kristider.

– Det är viktigt att vi är enade och tillsammans kräver bättre lönehöjningar åt alla arbetstagare.

JHL har inte tvekat att under vårens lopp kraftigt betona betydelsen av varenda arbetstagare i en fungerande servicekedja. Utan den viktiga arbetsinsats som JHL-medlemmarnas yrkesgrupper utför, stannar samhällets hjul upp genast.

– Det finns orsak att betona temat också i fortsättningen, påpekar Niemi-Laine.

Niemi-Laine hoppas att arbetsgivarna fäster mer uppmärksamhet än tidigare vid alla personalgruppers ork i arbetet.  Enligt henne ska JHL som förbund också stärka sin intressebevakning i anknytning till medlemscentrerad omsorg.

Medlemmarnas röst har hörts – och hörs

I sitt tal tackade Niemi-Laine representantskapet som avslutat sin femårsperiod för dess förmåga att förnyas enligt medlemmarnas önskemål.

Hon tror att samma linje fortsätter då det nya representantskapet inleder sitt arbete. Som anvisning till förbundets högsta beslutsfattare betonade ordförande vikten av att alltid hålla i minnet att medlemmen är utgångspunkten för all verksamhet i förbundet.

– Det är en viktig uppgift att slå vakt om våra medlemmars vilja och se till att den syns i ert arbete som JHL:s framgång på arbetsplatserna och i det finländska samhället men också i det internationella fackarbetet samt som världsomfattande solidaritet mellan arbetstagare, betonar Niemi-Laine.