Gå till innehållet

Flygplatsbolaget Finavia får ett avtal på 1+1 år, löneförhöjningar i juni

Bolagets löner höjs enligt den allmänna linjen i juni 2022, merparten betalas som ett generellt lönepåslag till alla. Avtalsparterna är JHL, Pro, YTN och Palta.

Det statsägda flygplatsbolaget Finavia har fått ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft i 1+1 år och höjer lönerna med två procent i år.

Löneförhöjningar i juni

Arbetstagare och tjänstemän vid Finavia får en löneförhöjning på totalt två procent i början av juni. 1,3 procent betalas som ett generellt lönepåslag och 0,7 procent som en lokal lönepott. Arbetsgivaren kommer överens om fördelningen av den lokala lönepotten med huvudförtroendemannen.

Avtalet gäller i 1+1 år och löper ut den 29 februari 2024. Avtalet kan emellertid sägas upp så att det upphör redan 28.2.2023. Detta kan ske om ingen lösning om det andra årets löneförhöjningar uppnås före 15.1.2023.

Bolaget belastas av kriget och coronaviruset

Finavia har gått på svår förlust under de senaste åren, eftersom coronapandemin och kriget i Ukraina även har haft en stark negativ inverkan på flygtrafiken.

Avtalsparterna i bolagets kollektivavtal är JHL, Pro, YTN och Palta. Avtalet träder i kraft när alla parters beslutande organ har godkänt det.

Mer information:
Avtalsexpert Jussi Päiviö 040 578 5916