Gå till innehållet

Nationalgalleriets nya kollektivavtal godkänt – så här ser det ut

Avtalsparternas beslutande organ har godkänt Nationalgalleriets nya kollektivavtal. Avtalet är i formen 1+1 år och lönehöjningarna betalas som allmän höjning i början av juni 2022. Inom de avlönade familjeledigheterna togs ett stort steg mot jämställdhet.

Det nya kollektivavtalet för Nationalgalleriets personal har trätt i kraft. Avtalsparter är fackförbundet JHL, FOSU, fackförbundet Pro och Bildningsarbetsgivarna.

Avtalsperiod 

Avtalsperioden är i formen 1+1 år och löper ut 31.3.2024. Avtalets giltighetstid är villkorlig. Om avtalsparterna inte före 31.1.2023 når samförstånd om lönehöjningarna för det andra året, kan avtalet sägs upp så att det upphör vid utgången av mars 2023.

Lönehöjningar 

Lönerna för Nationalgalleriets arbetstagare höjs i år den 1 juni med en allmän höjning som uppgår till 1,45 procent.

Den lokala raten är 0,45 procent till sin storlek och betalas ut den 1 september 2022. (På juni månads lön). Arbetsgivaren beslutar efter diskussion med förtroendemännen hur den lokala raten betalas.

Lönerna i euro höjs i juni i år med 1,45 procent och i början av september med 0,45 procent.

Lönehöjningen för det andra året ska parterna avtala om före 31.1.2023.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 1,9 procent.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt 

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i Nationalgalleriets nya kollektivavtal. Istället för den tidigare sex dagar långa avlönade ledigheten kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.

Till den födande föräldern betalas lön för 40 vardagar från ingången av graviditetsledigheten.  Under föräldraledigheten betalas lön för 32 vardagar till bägge föräldrarna, inklusive adoptivföräldrar, och ledigheten behöver inte tas ut i en sammanhängande period. Förändringen träder i kraft från och med den första augusti.

En förutsättning för avlönad graviditets- och föräldraledighet är att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått oavbrutet i minst tre månader direkt före graviditets- eller föräldraledighetens inledande. Det får finnas ett avbrott på minst 30 dagar eller en månad i anställningsförhållandet.

Mer information
avtalsexpert Tiina Sulin, 050 468 5571

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.