Gå till innehållet

Destia bröt sitt löfte – JHL skrider till arbetskonflikt i bolaget

Fackförbundet JHL inleder den 2 maj 2022 igen en arbetskonflikt vid Destia. Orsaken är att Destia bröt sitt löfte om att bevara anställningsvillkoren och hindrar avsiktligen sina arbetstagares rätt att organisera sig i JHL.

Mångbranschbolaget Destia försöker frånta fackförbundet JHL rätten att komma överens om anställningsvillkoren för sina medlemmar. För närvarande tar bolaget inte med JHL i kollektivavtalsförhandlingarna.

– En stor del av Destias arbetstagare är medlemmar i JHL men för närvarande kan inte bolaget välja förtroendemän inom bolaget. Vi kan inte övervaka om våra medlemmars anställningsvillkor iakttas. Det måste bli en ändring i det här. JHL måste tas med som part i det kollektivavtal som bolaget tillämpar, säger avtalsexpert Kari Lehtinen.

Bolaget meddelade på hösten att det i fortsättningen tillämpar det allmänt bindande kollektivavtalet för arbetstagare inom ICT- och energibranschen efter att bolaget frångick det normalt bindande kollektivavtalet med JHL.

Destia har ändå inte tillåtit att JHL väljer en egen förtroendeman för arbetstagarna inom elbranschen även om JHL är avtalspart i kollektivavtalet för ICT- och energibranschen. Enligt bolagets ledning har Destia inte längre någonting att göra med JHL. Rejält över hälften av Destias arbetstagare inom ICT- och energibranschen  hör till JHL.

Dessutom har JHL fått reda på att arbetsgivaren ensidigt har ändrat anställningsvillkoren och kräver upp till 12 månaders uppsägningstid för nya arbetstagare. Dessutom har det framkommit situationer då arbetsskiftets längd har fastställts till 12 timmar utan någon som helst övertidsersättning.

JHL har redan en längre tid försökt hitta en lösning i frågan, men inget resultat har uppnåtts förhandlingsvägen. Nu blir fackförbundet tvunget att försvara sina medlemmars intressen med strejk. JHL inleder strejk vid Destia måndagen den 2 maj klockan 00.01. Strejken pågår tillsvidare. Allt arbete som omfattas av Destia Group Oy:s kollektivavtalet för elbranschen, energi- och ICT-nätet är strejkbelagt.

Destia är numera en del av den franska Colas-koncernen.

Mer information
avtalsexpert Kari Lehtinen 050 566 1567