Gå till innehållet

JHL-valets resultat har fastställts

JHL-valets resultat har nu fastställts. Det nya representantskapet inleder sitt femåriga arbete i juni.

Centralvalnämnden fastställde vid sitt möte den 11 april resultatet i JHL:s representantskapsval. Ingen hade besvärat sig över valresultatet och inga förändringar i resultatet som meddelades den 3 mars har konstaterats.

Alla som blivit invalda eller som fått en suppleantplats har fått ett personligt meddelande om det.

Invalda i JHL:s representantskap

Det nya representantskapets konstituerande möte hålls den 6–8 juni i Helsingfors. Representantskapets mandatperiod är fem år.

Varma gratulationer till alla invalda! Tack till alla som kandiderade eller röstade i valet!