Gå till innehållet

För fjärdje gången övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn – JHL-medlem, gör så här

Fackförbundet JHL har för fjärde gången utlyst övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn. Förbuden börjar den 18 april 2022 klockan 00.01. Med åtgärderna vill vi sätta fart på de fastkörda kommunala kollektivavtalsförhandlingarna. Läs här hur du ska göra.

De nya övertids- och skiftbytesförbuden inom kommunsektorn börjar måndagen den 18 april 2022 klockan 00.01 och soch är i kraft tills vidare.

Då övertidsförbud råder ska du utföra endast ordinarie arbetstid. Då skiftbytesförbud råder ska du utföra bara det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen.

JHL-medlemmar kan byta skift och jobba övertid normalt fram till och med den 3 april.

Vem omfattas av förbuden?

Som JHL-medlem omfattas du av övertids- och skiftbytesförbuden om du jobbar inom någon av följande avtalsområden:

  • allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
  • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
  • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
  • kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
  • arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH

Vem omfattas inte av förbuden

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte tjänsteinnehavarna inom de kommunala avtalen.

Övertids- och skiftbytesförbuden omfattar inte heller de familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem, gruppfamiljedagvårdare samt sysselsatta.

Utöver det gäller förbuden inte heller sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för liv eller hälsa.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte heller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Gör så här om du omfattas av förbuden

  • Utför inte övertidsarbete och samla inte in plustimmar då övertidsförbudet råder.
  • Joura inte och res inte ifall jourarbete eller resor utanför arbetstid utgör övertidsarbete.
  • Utför bara det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen under skiftbytesförbudet. Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Om du enligt etablerad praxis har kunnat byta skift med dina arbetskamrater, kan ni fortfarande byta skift.

Allmänna anvisningar om övertids- och skiftbytesförbud finns här

Läs också vanliga frågor och svar gällande övertids- och skiftbytesförbud:

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Kontrollera dina personuppgifter i mittJHL och se till att ditt telefonnummer och din e-postadress samt uppgifterna om din arbetsgivare och din arbetsplats är korrekta. Påminn också dina arbetskamrater att uppdatera sin medlemsinformation!

Har du frågor?

Kontakta i första hand din egen förtroendeman eller ditt regionkontor.

Läs även de vanliga frågorna och svaren gällande övertids- och skiftbytesförbud

Du kan också skicka ett meddelande till e-postadressen lakko@jhl.fi. Frågor besvaras huvudsakligen inom jourtiderna.