Gå till innehållet

JHL:s strejker flyttas inte, genomförs som planerat

Fackförbundet JHL:s strejkvarsel för Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio är fortfarande i kraft. Strejkerna i dessa städer genomförs som planerat.

Arbets- och näringsministeriet har inte flyttat JHL:s strejker. Om inget förhandlingsresultat nås i kommunsektorns förhandlingar genomförs strejken i Rovaniemi och Jyväskylä 23−24.3 och strejken i Tammerfors och Kuopio 29−30.3.

Strejkerna i dessa städer gäller JHL-medlemmar inom följande avtalsområden:

  • Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
  • Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
  • Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
  • Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH
  • Kollektivavtalet för AVAINTA-Arbetsgivarna
  • Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA

Medlingen av tvisten inom kommunsektorn fortsätter vid förlikningsmannens byrå så gott som dagligen.

Läs närmare information om JHL:s strejkvarsel på sidan jhl.fi/strejker. Där listas vilka arbetsplatser i varje stad som omfattas av strejkerna.