Gå till innehållet

JHL stöder sina kandidater i välfärdsområdesvalet med tusen euro

Fackförbundet JHL stöder sina egna medlemmar och medlemmar i samorganisationerna som kandiderar i välfärdsområdesvalet med tusen euro. Man kan ansöka om valbidrag fram till 9 januari 2022.

Fackförbundet JHL stöder sina medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari 2022 både med material och pengar.

Det ekonomiska bidraget är 1 000 euro per kandidat. Medlemmar i JHL och JHL:s samorganisationer som förbinder sig att iaktta JHL:s principer kan ansöka om valbidrag.

Man ansöker om bidrag med en separat blankett. Ansökningstiden går ut 9.1.2022. Valbidraget utbetalas efter att ansökningstiden löpt ut.

Ansök om valbidrag från JHL för välfärdsområdesvalet