Gå till innehållet

Nu är det dags att påverka! Besvara JHL:s enkät om avtalsmål och delta i utlottning

Nästa år är det igen dags att förhandla om JHL-medlemmarnas anställningsvillkor. Nu frågar JHL sina medlemmar hurudana mål som ska tas upp vid förhandlingsbordet.

JHL frågar sina medlemmar hurudana mål som ska ställas upp inför kollektivavtalsförhandlingarna inkommande år. Besvara enkäten, för varje svar är viktigt.

Du hittar enkäten i mittJHL, i nyhetsspalten på startsidan.

Nyhetsspalten finns på högra sidan av mittJHL:s startsida.

Logga in i mittJHL och påverka de kollektivavtalsmål som JHL förhandlar om för dig.

Besvara enkäten senast tisdagen den 2 september.

Bland alla dem som lämnar sina kontaktuppgifter utlottas en Apple iPad Air surfplatta och 3 stycken gåvokort värda 50 euro till JHL-SHOP.

Att delta i enkäten är frivilligt och konfidentiellt. Enskilda svar granskas inte och de kan inte sammankopplas med kontaktuppgifter som har getts för deltagande i utlottningen.