Gå till innehållet

JHL avbryter strejken vid Destia: fackförbundet är redo för att snabbt vidta nya åtgärder

Fackförbundet JHL är ytterst besviken på Destias beslut att byta arbetsgivarförbund. Ändringen blir dyr för den yrkeskunniga arbetskraften: inkomsterna sjunker med över tusen euro per år. JHL har avbrutit strejken vid Destia måndagen den 28 juni, men följer med Destias situation och är snabbt redo för nya åtgärder.

Destias beslut att byta arbetsgivarförbund visar ett otroligt förakt för avtal, säger fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. Destia meddelade torsdagen den 24 juni att de byter förbund från Palta till Infra. Som följd av bytet ändras företagets kollektivavtal i början av 2022.

Destia har inte alls haft kontakt med JHL om saken, fast företaget har ingått ett kollektivavtal med JHL och avtalet är i kraft. Nyheten är tung för arbetstagarna. Företaget som gör miljoner i vinst påstår att det inte vill försvaga anställningsvillkoren. I praktiken kommer många arbetstagare att förlora över tusen euro per år i och med avtalsbytet.

– Det största infrabolaget i Finland visar förakt inför anställningsvillkoren man har kommit överens om.  Jag är ytterst besviken på företagets agerande. Det tycks inte finnas någon gräns för ledningens girighet. Förra året gjorde företaget över 11 miljoner euro i vinst. Tydligen är detta inte tillräckligt, utan företaget vill tjäna extra inkomster på bekostnad av arbetstagarna och deras löner. Företaget ville inte inleda förhandlingar trots våra krav. Det finns signaler som tyder på att förhandlingskulturen håller på att ändras, säger Niemi-Laine.

Enligt Destia kommer företaget att värna om anställningsvillkoren med lokala avtal.  Det är dock oklart med vem företaget tänker förhandla.

JHL avbryter sina organisationsåtgärder på grund av meddelandet. Fackförbundet följer situationen noggrant och återkommer när det får ytterligare information om läget av Destia. Niemi-Laine betonar att JHL är redo för ytterligare åtgärder om situationen så kräver.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine 040 702 4772